Visst växer Umeå så det knakar Böhlin!

Av , , Bli först att kommentera 7

För en vecka sedan skrev kulturkrönikören Lars Böhlin i VK under rubriken  ”Umeå växer inte så det knakar”. Han kommenterade min debattartikel om den strategiska planen där jag redovisade Socialdemokraternas prioriterade områden för 2016-2028. Syftet med den startegiska planen är att kommunen ska nå den övergripande visionen om 200 000 medborgare år 2050 och målet om att Umeås utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Böhlin kommenterade även den senaste befolkningsstatistiken från SCB och påstod att vi låg på samma nivå som Jönköping, Eskilstuna och Växjö med en ökning på ”endast” drygt 1100 invånare. Umeå växer inte så det knakar var Böhlins slutsats och föreslog en ny kommunslogan ”Umeå. Vill mer. Men kan inte.”

Men saken är den att Böhlin har tolkat siffrorna fel. Jag kommenterade själv SCBs befolkningsstatistik här på bloggen tidigare, jag var då noga med att förklara att Skatteverket under året har gjort en översyn av befolkningsregistret och avregistrerat omkring 550 personer -främst utlandsfödda och studenter- som flyttat från Umeå. Det innebär att tillväxten under 2015 har varit omkring 550 personer högre än vad statistiken visar, dvs ca 1700 personer i ökning. Så visst växer Umeå så det knakar!

VKs politiske journalist Anders Brodin hade analyserat statistiken på ett korrekt sätt och skrev i veckan en artikel i samma tidning med rubriken ”Högsta tillväxten på 20 år -1700 nya Umeåbor förra året”. Brodin konstaterar att 2015 blev ett rekord år för Umeå och att befolkningsökningen aldrig varit högre under den senaste 20-års perioden.

Ja så tokigt kan det gå när kulturkrönikör Böhlin skriver texter där han försöker göra sig rolig på politikens bekostnad. Tur att VK har Anders Brodin för att på ett korrekt sätt rapportera om politiken i kommunen.