Sverige är på rätt väg- ett land att vara stolt över

Av , , Bli först att kommentera 8

Sverige har just nu den högsta tillväxttakten på över fyra år, den ligger på över tre procent. Det är den högsta tillväxttakten i Norden, en av de allra högsta i Europa och högre än i USA.Vi kan även konstatera att arbetslösheten minskar. Sedan den S-ledda regeringen tillträdde har ca 80 000 fler människor fått ett jobb. Arbetslösheten har minskat med ungefär en procent. Arbetslösheten är nu under 7 procent för första gången på över sju år. Ungdomsarbetslösheten har fortsatt falla och budgetunderskottet har halverats på ett år och statsskuldens andel av BNP sjunker.

Vi vet att Sverige behöver fler bostäder, även inom detta område kan vi se en vändning. Antalet påbörjade bostäder 2015 var det högsta på 25 år (om man bortser från 2006 då en tillfällig ökning skedde inför borttagandet av ränte- och investeringsbidragen). Sammanlagt påbörjades knappt 45 300 bostäder under 2015, en ökning med 26 procent jämfört med 2014. Även byggloven ökade kraftigt 2015, med cirka 40 procent jämfört med 2014.

Vår svenska modell bygger på hårt arbete, stark välfärd och ett land som håller ihop. Den ger alla människor chansen att leva det liv de drömmer om – och den ligger till grund för ett Sverige att vara stolt över. Därför genomför vi steg för steg det största investeringsprogram Sverige sett under 2000-talet i jobb, skola, välfärd och bostäder. Samtidigt kommer vi se till att Sverige har en ordnad och reglerad invandring, där de som får avslag återvänder, och där vägen till jobb kortas för dem som får stanna. Så skapar vi en svensk modell att lita på.

Låter det självklart? Det är det inte. Nu attackerar Moderaterna Sveriges välfärd, jämlikhet och jobb. De ropar på nya skattesänkningar som leder till nya nedskärningar och vill försämra löner och arbetsvillkor. De gör vad de alltid velat göra, men skyller på flyktingkrisen. Sverigedemokraterna stödjer dem, och försöker slå mot den sammanhållning som gör Sverige starkt.

Vi kommer att göra det som krävs för att skapa framtidstro i Sverige. Då behöver Sveriges styrkor utvecklas, inte avvecklas. Därför tar vi striden om den svenska modellen!