S satsar på barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi har en viktig uppgift i att se till att alla våra barn och unga ges förutsättningar att växa och nå sin fulla potential. Det handlar lika mycket om att ge våra barn och unga förutsättningar för livet som det är en nödvändighet för att den svenska ekonomin ska klara framtidens internationella konkurrens.

Vi vet att klyftorna och ojämlikheten ökade i skolan under alliansregeringens år vid makten. Skillnaden mellan elever har ökat och det spelar allt större roll vilken skola man går på. Att elever tillåts halka efter och slås ut är en tragedi för individen men också kostsamt för samhället.

Vi vet att antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet ökat, detta till trots att vi har en höjd medelinkomst i vårt land. I december 2015 rapporterades att 234 000 barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige, i Umeå handlar det om knappt 2000 barn. Värst är situationen bland barn som lever med ensamstående föräldrar och barn i familjer med utländsk bakgrund.

Den absolut viktigaste åtgärden för att förhindra barnfattigdom är att föräldrarna har ett jobb med en lön man kan leva på. Den S-ledda regeringen har sedan den tillträdde haft fullt fokus på att minska arbetslösheten och sätta människor i arbete. Arbetslösheten har sedan regeringsskiftet minskat kraftigt och 80 000 fler människor har nu ett jobb att gå till. Men det räcker inte. Kampen för jobben måste fortsätta!

Jag är glad över att regeringen nu genomför en rad reformer för att värna de barn som är mest utsatta.

  • Från den första mars är glasögon kostnadsfria upp till 800 kronor tills man fyller 19 år.
  • Sedan årsskiftet är medicin för barn kostnadsfritt.
  • Investeringar i skolan, de skolor som har de tuffast ska få stöttning
  • Läxhjälp och lovskola
  • Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar
  • Grundnivån i föräldrapenningen höjs med 750 kronor per månad vid fullt uttag.

Våra barn och unga är vår framtid. Det är oerhört viktigt att alla barn och unga får bra möjligheter att utvecklas, att de ges förutsättningar för livet. Rustar vi våra barn och unga rustar vi för framtiden!