Bra diskussioner om vad som är viktigt för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3
Annika FIgår träffade jag Annika Falkengren SEB tillsammans med ett antal företag från Umeå. Det var ett bra samtal där Annika var imponerad av Umeås utveckling.-Jag var här för ett par år sedan och det har hänt oerhört mycket sedan sist sa hon bl a.
Annika Falkengren gav sin bild av dagens låga räntenivå och menade att den blåser upp bostadspriserna men att vi ändå inte riktigt får igång investeringarna. Många avvaktar och många sparar då det förväntas en förändring på ränteläget. Men det som bekant  svårt att sia om framtiden, troligen är dock botten nådd nu.
Många av företagen på mötet lyfte även frågan om  kompetensförsörjning och deras ökade behovet av utbildad arbetskraft.
Vi hade en kväll med bra samtal som utmynnade i en gemensam bild om att det viktigaste för Umeå är kompetensförsörjning, kommunikationer och fler bostäder. Det är viktiga förutsättningar för att näringslivet ska kunna växa och anställa fler. Med fler invånare och fler i sysselsättning ökar också förutsättningarna för välfärd, kultur och fritid.
Bli först att kommentera

Enskilda intressen hindrar förtätningen

Av , , Bli först att kommentera 4

Mark- och Miljööverdomstolen slår fast att en reviderad detaljplan för Grisbacka upphävs. Det är olyckligt. Vår stads utveckling hotas om all förtätning av staden överklagas och hävs i rättsinstanser.

Detaljplanen gällde för delar av kvarteret Lärkträdet på Grisbacka som innebar att nya gårdshus skulle uppföras på villatomter. De närboende som överklagade detaljplanen ansåg att de skulle drabbas av bland annat försämrad utsikt och ökad skuggbildning.

Umeå är i stort behov av nya bostäder, vi lider av en stor bostadsbrist. Det är ett allmänt intresse att fler bostäder kommer tillstånd och borde överväga de enskilda intressena.

Vi kommer från kommunens sida noga gå igenom vad som hänt i det aktuella ärendet för att se om det går att utveckla och förändra.

Rätten till bostad är för mig en självklarhet och därför måste alla inblandade ta sitt ansvar. Såväl det enskilda som det allmänna intresset måste samverka så att vi kan bygga mer bostäder.

Bli först att kommentera