Byskolorna i Bullmark och Sörfors är prioriterade

Bullmark skolaPå tisdag kommer vi Socialdemokrater att tillsammans med Miljöpartiet presentera vårt förslag till budget för Umeå kommun år 2018.

Vi Socialdemokrater har sedan årsskiftet ägnat en hel del tid och kraft till att nämnd för nämnd och utskott för utskott gå igenom verksamheternas styrkor, utmaningar och problem. Vi har träffat olika människor och grupperingar, företag och fackförbund för att även lyssna in deras upplevelser och åsikter. Vi har följt upp tidigare mål och konstaterat resultat utifrån verksamheternas nyckeltal och annan statistik. Under den senaste tiden har ett intensivt arbete pågått för att prioritera våra gemensamma resurser på bästa sätt och för att få den allra bästa utkomsten för medborgarna i Umeå.

Även om vi inte presenterar budgetförslaget som helhet förrän på tisdag vill jag redan nu informera om att vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet prioriterar såväl Bullmarks skola som Sörfors skola i vårt förslag till investeringsbudget.

För Bullmarks skola avsätter vi 25 miljoner under 2018 och har en prognos på 50,5 miljoner för 2019. För Sörfors skola avsätter vi 11,9 miljoner under 2018 och har en prognos på 22,9 miljoner för 2019.

För att exemplifiera hur byggprocessen för en skolbyggnad ser ut kan vi titta på den preliminära tidsplanen för Bullmarks skola under förutsättningen att det blir en normal handläggningstid. Vi måste dock vara medvetna om att tidplanen bygger på att detaljplan och bygglov inte överklagas. Överklagningar kan förskjuta tidplanen med allt från tre månader till 1,5 år.

Under hela planerings – och utbyggnadstiden så kan skolundervisningen bedrivas i den befintliga skolan och i paviljonger. Det innebär att det inte kommer att behövas någon bussning till andra skolor.

  • Inarbetning av synpunkter efter samråd.  2017-06-03 —– ca augusti  2017
  • Efter justeringar går förslaget ut för granskning i tre veckor
  • Fastställande av detaljplan oktober eller november 2017
  • Utarbetande av ritningsunderlag, färdiga ritningar, kan delvis ske parallellt.
  • Utarbetande av anbudshandlingar.
  • Upphandling och antagande av entreprenör.
  • Start av byggprojektet årsskiftet 2017/2018
  • Planerat färdigställande sommaren 2019
  • Därefter sker inflyttning i nya lokaler. Förskola, Skola, Fritids.

Förra året växte Umeå kommun med drygt 2000 invånare och målet är att vara 200 000 år 2050. Vår ambition är att nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun såväl i staden som på landsbygden. Därför prioriterar vi skolorna i Bullmark och i Sörfors.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.