Flysäkerhet viktigare än kostnadsminskningar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag skriver jag, tillsammans med Lilly Bäcklund (ordförande för Socialdemokraterna i Västerbotten och kommunalråd i Lycksele) på Svenska Dagbladets debattsida.

Vi lyfter våra farhågor inför Luftfartsverkets ambitioner att fjärrstyra flygledningen på allt fler flygplatser. Den första fjärrstyrda flygledningen i världen instiftades för snart tre år sedan när Örnsköldsviks flygplats flygledning överfördes till Midlanda i Sundsvall. Inom ett par år ska fler flygplatser trafikledas på distans. Bland annat flygplatserna i Kiruna, Östersund, Malmö och Linköping – men även Umeå Airport

Syftet med dessa förändringar är att minska kostnaderna för flygledningen.

Detta oroar oss, av både säkerhetsskäl och regionalpolitiska skäl.

Säkerheten äventyras

Fjärrstyrd flygledning blir mycket mer sårbar för säkerhetsstörningar och cyberattacker eftersom den är helt beroende av IT-kommunikation. I en krigssituation eller vid lågintensiv krigföring mot Sverige riskeras således flygsäkerheten.

Detta är sannolikt ett av skälen till att Försvarsmakten inte visat intresse för flygledning på distans. Visbys flygplats ingick initialt i fjärrstyrningsplanerna, men projektet lades på is efter Försvarsmaktens invändningar.  I dag kan de lokalt placerade flygledarna kommunicera direkt medflygplanen med hjälp av olika reservsystem på flygplatserna. Om flygledningen sköts på distans förloras denna säkerhetsfunktion. Flygkommunikationerna är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den speciella kompetens flygledarna har och som finns över hela landet skapar ett hållbart system som nu äventyras av planerna på fjärrstyrning.

Vi har redan fått erfara hur flyget i hela landet lamslogs av ett datorhaveri på Arlanda. Även oväder och stormar kan skapa störningar och avbrott.

Tekniken är heller inte testad på en flygplats av Umeå Airports storlek. De flygplatser som nu har flygledning på distans hade tillsammans 6 229 landningar under 2016. Under samma period hade Umeå Airport 12 281 landningar. Umeå Airport har dessutom en annorlunda trafikbild med en blandning av olika luftfartyg som flyger under så kallad instrumentregler och visuellt. Det finns även miljörestriktioner vid Umeå Airport som måste beaktas och som påverkar flödet av startande och landande flygplan.

En regionalpolitisk fråga

Det finns många andra skäl till att behålla flygtrafikledningen lokalt i Norrland, inte minst regionalpolitiska. Umeå Airport har i dag öppet stora delar av dygnet och följaktligen behov av en ständig tillgång till flygledare, även nattetid. Den fjärrstyrda flygledningen innebär att man flyttar lika många flygledare från Norrland som det tillförs till Stockholm/Arlanda.

Det är en politik som utarmar vår region på viktig kompetens och arbetstillfällen, vilket vi inte kan acceptera som företrädare för Umeås och Västerbottens invånare.

Men det handlar även om medicinska aspekter. I dag finns baser för ambulansflygplan i Umeå och Luleå. I det arbete som nu pågår för en gemensam ambulansflygorganisation för hela landet föreslås den nya organisationen ha sitt säte i Umeå och dirigeras härifrån. Detta innebär att om inte den digitala lösningen med fjärrstyrd flygledning fungerar drabbas hela Sverige. Även sjöfartsverkets räddningshelikopter som är stationerad vid Umeå Airport kan påverkas negativt vid bortfall av kommunikation mellan enheterna.

Vi kräver därför att regeringen agerar och upphäver Luftfartsverkets beslut om att fjärrstyra fler flygplatser.