Umeå nu över 125 000 invånare!

Nu har befolkningssiffrorna för 2017 slutgiltigt fastställts och det är upplyftande läsning. Umeås befolkning ökade med 2 188 personer under förra året, vilket är den största befolkningsökningen sedan 1993. Vid årsskiftet hade kommunen således passerat 125 080 invånare. Detta innebär att vi i god takt närmar oss målet om 200 000 invånare i Umeå kommun år 2050.

Förra årets befolkningstillväxt beror delvis på ökad inflyttning från utlandet, vilket naturligtvis sammanhänger med flyktingmottagandet och att allt fler har fått uppehållstillstånd. Genomsnittet för nettot från utlandet brukar ligga på cirka 380 personer och på samma sätt som under 2016 är inflyttningen från utlandet fortsatt stor. Under 2017 uppgick inflyttningsnettot från utlandet till nära 1 000 personer.

Ytterligare en del av befolkningsökningen sammanhänger med ett positivt inflyttningsnetto från övriga riket. Umeå har under de senaste tre åren uppvisat ett positivt netto av inflyttade från övriga Sverige. Vanligtvis tappar vi mot övriga riket till följd av utflyttning. Nettot från Västerbottens län är drygt 450 personer och ligger därmed högre än ett normalår.

Antalet födda i Umeå landade på 1 494 personer, vilket är något över genomsnittet. Antalet bortgångna varierar inte så mycket över tid och födelsenettot stannar på cirka 650 personer för 2017.

2017 utsågs Umeå till årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Utmärkelsen baserar sig på attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, hur bra det går för den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Vad gäller kultursatsningar kan vi med glädje konstatera att Umeå satsar omkring 50 procent mer på kulturen än jämförbara kommuner. Ett rikt och levande kulturliv är en viktig del i varför Umeå är en trevlig kommun att bo och verka i. Den nu fastställda befolkningsökningen indikerar att vi är på rätt väg och är en fortsatt bra kommun att leva och verka i.

Min förhoppning är att den positiva utvecklingen ska hålla i sig. Vi behöver bli fler som kan bidra till Umeås utveckling. Vår utmaning ligger i att tillgodose de behov som uppstår när befolkningen växer. Den socialdemokratiska riktningen – bejakande av tillväxt, satsningar på välfärd istället för skattesänkningar, en strävan efter att bibehålla överskott i kommunens ekonomi – är vad Umeå behöver just nu!

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.