Moderaterna svartmålar Umeå och motsätter sig viktigt förebyggande arbete

Moderaterna i Umeå lanserade för några dagar sedan en film på sin Facebooksida. Filmen har ett mörkt bildspråk och inleds med en panorering över centrala Umeå kvällstid. Filmen inleds också med att det moderata kommunalrådet Anders Ågren säger: ”Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder och knarkhandel. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för religiös radikalisering. Detta sker i vårt Umeå. Det handlar inte om att svartmåla den ena eller den andra stadsdelen, men det här är på allvar. Den här utvecklingen har gått snabbt.”

Jag är nog inte ensam om att inte känna igen den bild som Moderaterna målar av Umeå. För mig präglas Umeå framförallt av en hög grad av trygghet, ett levande föreningsliv, vital kultur, mångfald, tillväxt och allt det där som gör att vi tycker att Umeå är en fantastisk plats att bo och leva på. Detta gäller hela Umeå!

Till skillnad från många jämförbara städer har Umeå inga särskilt utsatta områden eller social oro. Vi har också en polis som med fantastiska resultat över tid bland annat lyckats mota bort kriminella gäng från Umeå. Att moderaternas mörka bild av Umeå är felaktig bekräftades dessutom av sociologen och kriminologen Tage Alalehto, vid Umeå universitet, i en kommentar till SVT Västerbotten.

Om Moderaternas film säger han

Den är i stort sett felaktig och den skrämmer upp folk på helt osakliga grunder. Det finns ingen anledning att måla upp Umeå som en otrygg stad, för det är i själva verket en trygg stad. Om man tittar på officiell myndighetsstatistiken finns det ingen grund för detta

I trygghetsfrågorna har vi i dag ett aktivt och myndighetsöverskridande samarbete, med bland annat Polisen, inom ramen för Umebrås verksamhet. Vi har nyligen inlett ett projekt som syftar till att bemöta de problem vi ser just nu. Det handlar om förebyggande och riktade insatser för att motverka bland annat missbruk. Vi ska jobba med stöd till föräldrar och utbildning av skolpersonal. Det handlar också se till att unga människor har möjlighet till en meningsfull fritid, utbildning och arbete. Jag berättade nyligen i ett blogginlägg om Umebrås aktivitetsplan framöver. Vi jobbar också i tätt samarbete med näringslivet och föreningslivet som visat ett stort intresse för att engagera sig i att Umeå ska vara en fortsatt trygg plats med goda livschanser för alla umebor.

För Umeå är tryggt och vi vill att Umeå ska fortsätta växa mot målet om 200 000 invånare med bevarad trygghet.

Anders Ågren sitter i Umebrås styrgrupp och känner till allt detta. Han vet att situationen är hanterbar, att Umeå är en väldigt trygg kommun och att vi arbetar aktivt förebyggande både fortlöpande och med projekt med särskild inriktning.

Ågren har därför ett ansvar för att inte sprida desinformation och underblåsa en rädsla som inte är påkallad. Polisen har dessutom i Umebrås styrgrupp understrukit vikten av att inte sprida alarmism. Detta struntar Anders Ågren uppenbarligen i och sätter de egna politiska intressena framför Umeås bästa.

Vår uppgift som politiker är inte att skrämma medborgarna när vi vet att vi bor i en trygg stad och att vi har ett välfungerande trygghetsarbete inom kommunen och i samarbete med Polismyndigheten. Då ska vi som politiker kommunicera att vi tar ansvar gemensamt och arbetar aktivt och inriktat mot de problem som finns.

Tyvärr har Moderaterna anammat den retorik som Sverigedemokraterna fört in i svensk debatt, som handlar om att försöka vinna röster genom att sprida skräck och oro. Detta bygger såklart på valtaktiska överväganden vilket åskådliggör den cyniska människosyn Moderaterna lägger till grund för sin kommunikationsstrategi i detta fall.

I filmen lägger Anders Ågren fram ett antal förslag varav flertalet är åtgärder som vi inte kan vidta i kommunen.

Strafflagstiftning är såklart ett verktyg för att motverka kriminalitet och där jobbar den socialdemokratiskt ledda regeringen aktivt med mer än trettio straffskärpningar hittills och ny lagstiftning på gång (bland annat det nya brottet blåljussabotage, insatser mot stöldligor och samtyckeslagstiftning). Regeringen har fördubblat platserna på polisutbildningen och tillskjutit mer pengar till Polismyndigheten än vad myndigheten själv begärde. Regeringen har också tagit fram en heltäckande nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

På kommunal nivå kan vi bejaka tryggheten främst genom att bygga en socialt hållbar och jämlik kommun. I jämlika samhällen, där människor har arbete, möjligheter till utbildning, goda livschanser och tillgång till vård och stöd från samhället, är otryggheten och brottsligheten mindre. I Umeå jobbar vi därför aktivt med dessa områden. Vi planerar också för socialt hållbara bostadsområden där hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer blandas, där det finns trygga utemiljöer och mötesplatser. För att detta ska vara ändamålsenligt så kan vi inte skrämma folk så att de inte vågar vistas ute. Det är när människor vistas ute i gemenskap och kan träffas som trygghet skapas.

Som min partivän Andreas Lundgren påpekat är Moderaternas påståenden om att de vill satsa på förebyggande arbete i hög grad tomma ord.

De vet att de inte har särskilt mycket att erbjuda för att på samhällelig nivå skapa trygghet, eftersom de vill avsätta stora resurser till skattesänkningar. Det är därför de ständigt kommer farandes med straffskärpningar som universalmedel i trygghetsfrågorna. Som jag nämnde ovan är straffrätten ett av många verktyg, men knappast det allra mest verksamma i samtliga fall. Om bestraffning var lösningen så skulle länder som USA ha avsevärt mindre problem med brottslighet än Sverige. Så är inte fallet utan tvärtom.

Vad har då Moderaterna i Umeå gjort för att minska brottsligheten, förutom att kräva kameror i varje gathörn?

Inte särskilt mycket alls. Under mandatperioden 2014-2018 har Moderaterna istället drivit en nedmondering av trygghetsskapande insatser:

  • Reducera fältgruppen

Vi socialdemokrater har under mandatperioden drivit igenom att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i Umeå. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.

  • Slakt av socialtjänsten

Anders Ågren och Moderaterna har i kommunfullmäktige under mandatperioden velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar. För 2017 föreslog man att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt huvudförslag.

Hade Moderaternas linje gått igenom hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och centrum mot våld antingen fått stängas ner eller reduceras till oigenkännlighet. 

  • Montera ned välfärden

Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt att kräva att Umeås skatt ska sänkas. Målet är att sänka kommunalskatten med över 220 miljoner. När de borgerliga partierna under mandatperioden lagt separata budgetförslag har Moderaterna stått ensamma om skattesänkning med 10 öre som en start. Medan SKL varnar att kommunalskatten skulle behöva höjas med 13 kronor för att ens klara dagens grundläggande välfärd, så struntar Ågrens moderater i detta. Skattesänkningar för de som tjänar bäst går först. Stöd till eleverna i skolan – väljs bort.

Moderaterna verkar inte begripa att förebyggande arbete kräver satsningar. Det är därför Socialdemokraterna väljer att prioritera sociala insatser, välfärd och en aktiv politik för social hållbarhet framför stora skattesänkningar.

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.