Side-by-side cykel

Av , , Bli först att kommentera 6

En av mina huvudmän skulle behöva en s.k. side-by-side cykel. Att köpa en begagnad ser ut att vara den enda utvägen med tanke på vederbörandes ekonomi.

Med en sådan skulle han kunna ta sig ut på samhället på ett helt annat sätt tillsammans med sin vårdare och samtidigt få en behövlig motion. Cykeln är en slags tandemcykel, där man sitter sida vid sida och kan hjälps åt att trampa.

Hjälp mig att göra en handikappad person lycklig!

Bli först att kommentera

Norums bygdegårdsförening

Av , , Bli först att kommentera 13

IMG_6980

O´Grejdi Nua

I mer än 60 år har jag bott i Västerbotten, utan att ha en aning om var Norum ligger.

Nu vet jag och dessutom vet jag att man där har en mycket livaktig bygdegårdsförening under ordförandeskap av den driftiga Lotta Rydén. I går hade jag förmånen att få vara med på bygdegårdsföreningens pubkväll.

Anledningen till det var att O´Grejdi Nua spelade där. Bandets framträdande nådde nya höjder och det till en del beroende på den mycket entusiastiska publiken. Jag har faktiskt aldrig tidigare upplevt en sådan respons från någon publik som bandet spelat inför. Att uppträda inför en publik, som så koncentrerat lyssnade på den musik som spelades förbättrar helt klart bandets prestationer.

Pubspelande, där vin och öl finns att tillgå,  har jag erfarit störs normalt av sorlet och larmet från åhörarna, men inte när Norums bygdegårdsförening ansvarar för puben.

Bli först att kommentera

Umeåpolitikers misstag

Av , , 6 kommentarer 18

Politikerna i Umeå misstar sig storligen, om de tror sig kunna fortsätta att negligera frågor kring tillsättandet av omvärldsstrateg. Valet närmar sig och i allt man inför det kommer att ta upp, borde också denna fråga ges litet utrymme.

Hur säkra de än må vara på att tillsättningsbeslutet är till 100 % riktigt och den man valt är den enda tänkbara, borde man ändå kunna säga något om hur man nu skall göra när provanställningstiden gått ut. Före 1 maj torde förmodligen förvaltningsrätten ha avgjort ärendet. Om domen/avgörandet där går klaganden emot och ärendet överklagas igen, kommer man ändå att låta visstidsanställningen övergå till en tillsvidareanställning?

Att förvaltningsrättens avgörande dröjer så här länge är underligt och min gissning att det har med arbetsbelastningen där att göra, är kanske felaktig. Skriftväxligen i ärendet var nämligen klar redan i november. Att rätten sedan skall behöva mer än tre månader för att avgöra ärendet, är att svårt att förstå. Det borde inte minst vara svårt att förstå för Umeå kommun, som ju anser att ärendets hantering varit helt vattentätt och skötts helt enligt gällande lag, förordningar och interna rutiner.

Jag väljer nu att ge spridning åt en kommentar till mitt förra blogginlägg i detta ärende:

”Jag tror inte att ärendet inte behandlats pga att förvaltningsrätten haft alltför stor arbetsbörda, utan kan tänka mig andra förklaringar. Men, i rimlighetens namn, kan hon väl inte erhålla tillsvidareanställning innan rätten har avgjort om hennes anställning över huvud är legal? Och, inom parentes, varför är samtliga politiker i Umeå så tysta i ärendet fortfarande?”

 
 
 
0
6 kommentarer

Omvärldstrategens provanställning

Av , , 4 kommentarer 13

Umeå kommuns tredje omvärldsstrateg tillsattes under former som upprörde många. Ärendet är fortfarande lika intressant och inte ännu mera intressant.

Vederbörande fick en sexmånaders provanställning utan att behöva konkurrera med andra sökanden. Förmodligen fanns det ingen sökande alls, eftersom hon sannolikt blev handplockad av välvilliga tjänstemän uppbackade av lika välvilliga politiker.

Såvitt jag förstår, vinner ett kommunalt beslut ”laga kraft” efter tre veckor, men om beslutet överklagas inträffar detta inte förrän den instans dit ärendet överklagats har behandlat ärendet. Beslutet om tillsättandet av omvärldsstragen har alltså ännu inte vunnit laga kraft, d.v.s. kan ses som definitivt, eller blivit ”lagligt”. Som bekant har det överklagats och förvaltningsrätten har ännu inte, sannolikt på grund av en för stor arbetsbelastning, avgjort det.

Detta är något som Umeå kommun säkert är medveten om. Provanställningen upphör den 31 maj. Intressant bli då givetsvis hur kommunen kommer att hantera ärendet.

Oberoende av hur utfallet av överklagan blir, torde risken finnas att ett OK från förvaltningsrätten till kommunens beslut även det kan komma att överklagas. Kommer kommunen, trots att det ursprungliga beslutet fortfarande inte vunnit laga kraft, ändå att ge den provanställde en tillsvidareanställning?

4 kommentarer

Väntetiden inom sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Uppfattningen att väntetiderna till sjukvården är oacceptabelt långa, har även jag haft, men dessa drabbar dock inte mig.

Den 10 februari besökte jag ögonmottagningen i anledning av grå starr på ena ögat. I dag fick jag ett datum för operationen och det redan den 31 mars! Så kort blev väntetiden och ändå tillhör jag ju den ”tärande” delen av vår befolkning.

Jag hoppas nu bara att andra på väntelistan som kanske behöver en skarp syn bättre än jag inte heller behöver stå alltför länge i kön.

 

Bli först att kommentera

Sverker och ”mooning”

Av , , 1 kommentar 5

Jag lyssnar alltid på Ring P1 under mina långpromenader och där är Sverker Olofssons min absoluta favorit.

Häromdagen ringe en person som var upprörd över mycket, bl.a. oskicket som några ibland ägnar sig åt, nämligen att visa sin nakna bak. Något överraskande, men härligt uppriktigt lät Sverker då lyssnarna förstå att han inte tyckte att detta var något att bli så upprörd över.

Händelsen påminde mig om något jag var med om på min första resa rill USA. Vi tog en guidad tur med båt runt Manhattan, något jag varmt vill rekommendera den som för första gången besöker New York. Det var en varm och solig dag. På ett ställe kunde vi se en massa ungdomar. En av dessa vände sig mot oss på båten och visade oss sina nakna ”röv” (det var det ord som Sverker använde f.ö.). De flesta av oss på båten var nog turister och några tog det säkert (?) som vänlig välkomsthälsning till USA och the Big Apple.

Senare har Peggy lärt mig vad detta kallas ”mooning” på Amerikansk engelska. Definitionen i Urban Dictionary får mig dock att inse, att det nog inte rörde sig om en välkomsthälsning. Så här säger man där att ”mooning” är:

The act of baring one’s anus to a party as a sign of defiance.

Wikipedia har en fylligare beskrivning:

Mooning is the act of displaying one’s bare buttocks by removing clothing, e.g., by lowering the backside of one’s trousers and underpants, usually bending over, whether also exposing the genitals or not. Mooning is used mostly in the English-speaking world to express protest, scorn, disrespect, or provocation but can also simply be done for shock value or fun. Some jurisdictions regard mooning to be indecent exposure, sometimes depending on the context.

1 kommentar

Back and forth igen

Av , , 1 kommentar 4

Det tog en stund för två av mina amerikanska vänner att förstå ”my point of view och till slut även hålla med mig om att ”back and fort” ÄR ett konstigt och ologiskt sätt att uttrycka sig. Var så goda och ta del av vårt meningsutbyte i Facebook:

A language question to my American friends:
I have always wondered why you say ”back and forth” sometimes when you go somewhere. In Sweden we have to go ”forth” before we can go ”back”. Please help me to understand why you say as you do!
 Peggy Sjöström gillar detta.
 • Peggy Sjöström He’s already asked me, but he wants to hear other americans’ opinions!

 • Sara Lee Johnson Hmmmmmmmmm……..It is odd..
 • Sara Lee Johnson I just looked at an inadequate web source, but all I know is it was used by author Stephen Crane, so puts it back to our Civil War era.
 • Karl-Gustav Sjöström Ok, Sara, you found a kind of source, but still even he should have had to go ”forth” before he could go ”back”.
 • Sara Lee Johnson Maybe we assume we already were ’forth’, counting from the beginning of the phrase… so now we can go back and then forth again….We’re a step ahead of you:)
 • Gayle Hamilton Franklin back and forth – moving from one place to another and back again; ”he traveled back and forth between Los Angeles and New York”; ”the treetops whipped back and forth in a frightening manner”; ”the old man just sat on the porch and rocked back and forth all day” I agree with Sara, the forth has already occurred and you are about to repeat the trip..again. (Source.. Free dictionary online.)
 • Karl-Gustav Sjöström Thank you, Sara and Gayle, but I still don’t think that you fully underststand my point – or I don’t understand you. For me it IS odd to start to go back from the place you haven’t reached yet! I cannot go back from it before I am there. Perhaps it is …Visa mer
 • Peggy Sjöström But I think it’s odd BECAUSE I’m fluent in Swedish and can therefore ”see outside the box”. Thinking outside the language box is hard for people who only speak one language. If I had never known the Swedish version of the expression, I would never have questioned the English version.

 • Sara Lee Johnson I agree. I think it is strange, so I am half joking…his logic is impeccable!
   
 • Karl-Gustav Sjöström Thank you Sara Lee, you tought me a new word (impeccable)!
 • Gayle Hamilton Franklin it’s these strange idioms that make English so hard. Kalle, if you sit in a swing or rocker what is the first motion you make. Do you push back or forwards? What’s that motion called in Swedish?

 • Gayle Hamilton Franklin Only in English, do you assume you have been forth (go to) and then you can return back and forth. Now I’m confused.

 • Karl-Gustav Sjöström We have those idioms too. ”Back an forth” when you sit a a rocking chair sounds OK in my Swedish ears. I don’t think that we have a special way to say what we are doing in a rocker – just we just ”gungar” (”gungstol” is the Swedish word for rocking chair)

 • June Kucks Maybe some of us like to get a running start, so we back up to build momentum.

 • Karl-Gustav Sjöström You are SO smart, June! 🙂

 • Gayle Hamilton Franklin So, Kalle, what was Peggy’s definition of back and forth.
 • Karl-Gustav Sjöström Peggy’s definition is the same as yours, but she like me thinks that the English way is an odd way to phrase it. The Swedish way is more logical (”forth and back”).

 • Gayle Hamilton Franklin It is an odd phrase, no question about it.

 • Karl-Gustav Sjöström
   
   
   
1 kommentar

”Back and forth”

Av , , 3 kommentarer 3

Här kommer en språkfråga, som jag dock tror att jag tagit upp här förr någon gång. Nu gör jag ett nytt försök.

Jag kom just hem efter att ha åkt fram och tillbaka till Vännäs för handla. Om jag hade gjort resan i USA (och kanske även i andra engelsktalande länder), skulle jag ha åkt ”tillbaka och fram” till Vännäs. Där säger man nämligen ”back and forth”.

Jag har nu påpekat detta märkliga sätt att uttrycka sig i Facebook till mina amerikanska vänner med förhoppningen att även de skall tvingas ta sig en funderare på saken.

Kanske hade det räckt om jag tagit upp frågan än en gång i detta medium. Här finns säkert många med gedigna kunskaper i det engelska språket.

3 kommentarer

Apberget och NUS-entrén

Av , , Bli först att kommentera 13

Apberget och Västra entrén till Norrlands Universitetssjukhus tycks ha något gemensamt.

Apberget har rivits men är i allra högsta grad kvar i debatten. Västra entrén till NUS har på sätt och vis också den ”rivits”, d.v.s. den portal man gick igenom för att komma fram till själva entrén. Ingen har så vitt jag vet hittills krävt att portalen skall sättas upp igen.

Medierna, VK och Västerbottensnytt, fortsätter dock i många av sina inslag att använda bilden av den gamla entrén. Vänner av ordning, som min fru och jag i vissa avseenden anser oss vara, har flera gånger påpekat detta och varje gång mötts av tacksamhet från dem vi kontaktat.

Men lik förbannat fortsätter man att använda den felaktiga bilden! Portalen togs bort för ca 3 år sedan.

Men vem vet, kanske står den där igen och det är i så fall den nyheten som VK vill förmedla på sista sidan av dagens VK. I så fall är den nyheten på sätt och vis större än den artikel om läckan i avloppsröret, till vilken man valt bilden av den gamla entrén.

Bli först att kommentera

Ukraina

Av , , 1 kommentar 9

Obama och andra framhåller att Putins angrepp på Ukraina strider mot internationell rätt.

Men hur var det med USA anfallskrig mot Irak. Var inte också det i strid med internationell lag. Visserligen var det inte Obama som var ”commander-in-chief”, men ändå…

1 kommentar