Etikett: Umeå kommun

Veckan som gått och givande besök

Av , , Bli först att kommentera 13

imageVeckan gick fort och var verkligen fullspäckad med sammanträden, både på kommunen och på landstinget. Jag älskar när det händer mycket, men tiden till att dela med mig på bloggen finns inte alltid där. Här kommer i alla fall några korta reflektioner från veckan.

I onsdags sammanträdde Individ och Familjenämnden och till det mötet hade Vänsterpartiet begärt upp en fråga kring EU migranterna där syftet var att nämnden skulle skicka med krav via ordförande till kommunledningen. Övriga i nämnden kände inte till att ärendet var begärt upp under en informationspunkt och när sedan V ville att det skulle bli en beslutspunkt yrkades det avslag. Jag visste att ett större möte mellan Margareta Rönngren (s) och Svenska Kyrkan skulle ske på torsdagen och att det var bara att avvakta på besked. Detta verkade varken ordförande eller V känna till. Hur jag visste det? Under flera dagar har radio Västerbotten haft inslag om det som är på gång. Det är tydligt att ibland vet media mer än de som borde. Vad jag tycker om överenskommelsen, jag har inte sett den ännu och får återkomma. Klart är att jag önskar att jag  satt i KSAU.

På äldrenämnden i torsdags redovisades årsbokslutet och där yrkade jag tillsammans med övriga allianspartier till att begära från kommunstyrelsen att ej förbrukade projektmedel för arbetsmiljöprojekt under 2015 ska överföras till 2016. Uppenbara fel i hur kommunen vill hantera pengar mellan åren trots att beslut finns om att när 2015 är över, ja då finns inte pengarna mer. Om de nu funnits överhuvudtaget. Pengarna behövs till arbetstidsförkortningsprojektet på Sjöjungfrun, men vad jag tycker om det projektet är en annan fråga.

Jag har också hunnit med kick-off seminarium med landstingsstyrelsen och informationsmöte med landstingsstyrelsen igår förmiddag. I landstinget är jag tjänsteman, men det är klart att är det något som kandstinget saknar är det just pengar. Och kunskap om hur de bäst används.

Veckan avslutades med verksamhetsbesök i hemtjänsten. Aleva Omsorg startade för ca tre år sedan i Holmsund, men finns idag även i Umeå och i Nordmaling. Jag hade självklart hört talas om företaget tidigare, men aldrig träffat dem. Ägarna Aron Kristoffersson och Frida Nilsson har inte bara startat ett framgångsrikt företag utan de har också en tydlig vision baserad på forskning hur de vill att äldreomsorgen ska fungera. Jag hade massor av frågor och fick en del med mig att arbeta vidare med. Verksamhetsbesök ger så mycket och jag vill göra fler. Kontakta mig om jag får besöka just ditt företag.

Grattis Botsmark!

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag blev otroligt glad över nyheten att Botsmarks skola som har varit stängd under läsåret nu kommer att öppna s igen till hösten. Det var nog en del som trodde att det skulle bli svårt att rekrytera och vissa har mumlat att när en skola väl är stängd kanske den inte öppnas igen.. Svårt var det nog, men enligt media är det nu klart att lärare har rekryterats.

Min uppfattning för ett år sedan var att jag inte tyckte att alla lösningar prövats och så här skrev jag då..http://blogg.vk.se/veronica-kerr-kd-politiker/2014/06/23/bussa-larare-till-botsmark/#comments Inlägget om att bussa lärare till Botsmark provocerade fram en del kommentarer, jag är glad för att vi inte fick rätt om nedläggning,

 

Kompetensbrist och vänsterns konstiga argument

Av , , 2 kommentarer 10

Stor kompetensbrist råder hos kommunerna är rubriken i dagens VK. Det är allvarligt och jag vet inte hur många gånger frågan har lyfts i kommunfullmäktige hur vi ska rekrytera personal och när vi väl har rekryterat, hur får vi vår personal att vilja stanna i kommunen? För ett par år sedan satt jag i Byggnadsnämnden och där var det emellanåt långa handläggningstider på bygglov, till viss del beroende på att det var stor personalomsättning bland handläggarna och det tog tid innan erfarenhet byggts upp.

Problemet på detta område uppmärksammades och lyftes upp, så högt som till KSAU som beslutade om en extra satsning på området. När byggandet står stilla i kommunen pga handläggningstider i kommunen är långa då hände något. Under mina år i socialnämnden som vice ordförande och nu som ledamot i Individ och familjenämnden har arbetsmiljö problem och svårigheter med att rekrytera kvalificerade och erfarna socialsekreterare alltid varit aktuellt. Jag upplever det som om frågan inte fått samma tyngd eftersom konsekvenserna av att ständigt behöva rekrytera ny personal inte varit lika tydlig för kommunledningen.

Det är en sak att uppmärksamma företag, näringsliv och byggande, men en helt annan att uppmärksamma missbruk, misshandel, vårdnadstvister, hedersvåld och kriminalitet. Jag sätter självklart inte dessa områden mot varandra, men detta är frågor som våra fantastiska socionomer och socialsekreterare kommer i kontakt med och det krävs mycket av dem. Vi behöver dem och det är livsviktigt att vi får behålla dem i vår kommun.

Från dagens artikel:

Det är framför allt när det gäller socialt arbete som oron över att inte kunna tillsätta kvalificerad personal har ökat bland kommunerna, enligt barometern – från 48 procent 2012 till 83 procent 2015. Socialsekreterare är en av yrkesgrupperna som anges vara särskilt svår att tillsätta med önskad kompetens.

– Utmaningarna för framtidens socialtjänst blir att hitta, främst erfarna, socialsekreterare. Redan nu märker vi att det är en kamp om duktig personal, säger Veronica Karlsson.

Vid förra kommunfullmäktige debatterade vi en motion av Folkpartiet om studentmedarbetare i kommunen. Det var ett förslag som gick ut på att studenter skulle kunna arbeta på kommunen 10-15 timmar per vecka på en arbetsplats som har direkt anknytning till studierna. Studenterna skulle få viktig arbetslivserfarenhet, kontakter och ev möjligheter till fortsatt anställning när studierna var klara. Motionen ansågs besvarad, men Vänsterpartiet gick ut hårt och yrkade på avslag. De hade många argument, men det jag reagerade på mest var att de anser att det är bättre om studenter får studera på heltid utan att behöva arbeta eller att kan inte alla få ett sådant jobb ska ingen få det. Tveksamma kommentarer fanns också om att kommunen skulle bli lockade att utnyttja fattiga studenter och de vägrade att se längre hur kommunen kan ges en möjlighet att visa sig som en god och attraktiv arbetsgivare.

Kommunen behöver välutbildade och erfarna personer som vill jobba i Umeå kommun. Har de inte erfarenhet så kan de få erfarenheten i kommunen. Från socialtjänstens sida har det funnits önskemål om att bättre påverka socionom utbildningen på universitetet för att bättre förbereda de nyutexaminerade socionomerna. Här skulle det finnas möjligheter. Jag ser en ”win-win” situation, men det är klart jag ser ju annorlunda på saker och ting än vad en vänsterpartist gör. Det gör tydligen även Lennart Holmlund i sin blogg idag. Det är sant man behöver inte bete sig illa åt bara för att man har olika uppfattningar eller rättare sagt man ska inte bete sig illa åt.

 

Konsten att göra vårdyrket populärt

Av , , 6 kommentarer 9

Vi har en ny regering med nya ministrar och inom kort ett nytt fullmäktige i Umeå kommun. Jag har själv ställt mig frågan vid flera tillfällen, vad är det egentligen som driver mig att fortsätta med politik efter alla dessa år? Det är ingen konstig fråga, svaret är att jag vill vara med och påverka det som händer i min kommun och ha inflytande över frågor som berör mig och min familj i synnerhet. Jag vill att ödmjukhet inför förtroendeuppdragen ska finnas med mig och de ska aldrig tas som en självklarhet.  När politiken blir ett vanligt arbete är det lätt att glömma varför man en gång började.

En av regeringens yngsta ministrar är Gabriel Wikström, 29 år gammal har han blivit Sveriges nya folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister. Han är den som är ytterst ansvarig för regeringens sjukvårdspolitik. Han har ingen yrkeserfarenhet inom området och har inte tidigare profilerat sig inom detta område, men han har varit SSU ordförande.

I denna intervju https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2014/Oktober/Nya-ministern-vill-fa-fler-att-valja-varden/ kommer det fram varför han vill arbeta med sjukvårdspolitik och visst har jag respekt för hans erfarenheter av att ha upplevt vården som nära anhörig, men han inger inte förtroende. Lösningen Wikström presenterar till att öka vårdyrkets attraktivitet är bla att begränsa antalet arbetsgivare, obegripligt men helt i enlighet med vänster logik. Det är självklart att behoven ska styra och inte vinstintressen, men han förenklar grovt den allvarliga rekryteringsproblematik som sjukvården har. Tyvärr kan jag redan nu se att socialdemokraterna i Umeå vill anamma samma syn inom kommunens hemtjänst när det gäller personalpolitik för att inte tala om Västerbottens landsting där socialdemokraterna styrt drygt ett halvt sekel.

Det är för tidigt att komma med hård kritik, Gabriel är alldeles för ny på jobbet, men visst är jag orolig. Att vara sjukvårdminister kräver ödmjukhet.

Nordebo, Merkel och jag

Av , , 1 kommentar 16

I går kväll när jag landat i soffan fram för nyheterna beklagade jag mig lite till sambon över att jag var spänd och hade ont i ena axeln. Om sanningen ska fram önskade jag mig nog lite medlidande och en massage, men jag fick till svar, jaha är det den axel där Merkel sitter? Antagligen ett helt obegripligt svar för en utomstående, men det refererade till Ola Nordebos krönika om mig i gårdagens VK vilket jag själv läste med stort nöje.

Det är min första mandatperiod i Umeå kommun och att börja den med att bli gruppledare har inte alltid varit lätt, men fantastiskt spännande och roligt. Det är sant som Nordebo skriver att jag viker inte från mitt kristdemokratskap och jag har inget emot att provocera vänstern. Vilket för övrigt är väldigt lätt att göra har jag märkt. Jag är ödmjuk för det förtroende jag har som gruppledare och Alf Svenssons ord, laget före jaget, försöker jag att alltid ha med mig. Den politik som jag företräder i socialnämnden, i utskott och i fullmäktige är väl förankrad i partiet och jag känner mig trygg.

När det gäller Nordebos analys av mitt formella tjänstemannavis i närmandet av frågor kan jag bara konstatera att mina år som statlig tjänsteman har nog präglat mig mer än vad jag trott. Ordning och reda är viktigt och det är nog sant att jag fört med mig den aspekten till de uppdrag jag har. Mer ordning och reda är inte heller något som Umeås ekonomi eller en del av dess politiker skulle lida av att få mer av.

Om du vill läsa Nordebos krönika hittar du den här, om du vill träffa mig så står jag i valstugan idag från kl.14:00 och framåt och kl.16:30 blir det fika med Lars Adaktusson och tal på torget. Kom förbi!

 

Bussa lärare till Botsmark

Av , , 8 kommentarer 10

Dagen före midsommarafton kom beskedet som förväntat, eleverna i Botsmarks skola får börja i Bullmarks skola till hösten. Det är inte för att elevunderlaget brister eller för att skolan är i så dåligt skick att det inte går att bedriva undervisning, utan av den anledningen att man har misslyckats med att rekrytera behörig lärare till Botsmark.

Det är dryga tre mil mellan byarna och visst kan jag hålla med om att barnen i Botsmark också ska få en god utbildning med behöriga lärare, men det är ett misslyckande av kommunen att inte ha lyckats med att rekrytera lärare. Problemet har varit känt ett bra tag eftersom elever i åk 4-6 redan under vårterminen blivit bussade till Bullmark. Umeå kommun som arbetsgivare borde så fort som rekryteringsbehovet blivit känt annonserat nationellt efter lärare för trots att Botsmark ligger i utkanten av kommunen så är det en del av Umeå. Vi vill att hela kommunen ska leva, befolkningsmålet på 200 000 innebär inte att alla ska bo i stan!

Jag är själv tveksam till att alla möjligheter till lösningar var uttömda. Flytten ska vara tillfällig under ett år, men jag kan ändå hoppas på att det ska bli kortare. Tills dess står en nyrenoverad skola tom och en annan skola blir trångbodd, men frågan om vilken arbetsmiljö barnen får har jag inte sett något svar på. Ställdes frågan om att istället för att bussa barn, bussa lärare?

En svår fråga

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag lämnade jag in en enkel fråga ställd till Lennart Holmlund och som jag förväntar mig blir besvarad på måndagens kommunfullmäktige. Jag har tidigare ställt en interpellation i frågan, men då vägrade Holmlund att svara och delegerade till Christer Lindvall som i sin tur också vägrade att svara på frågan om personalutskottet har rätt att fatta budget påverkande beslut. Lindvall var dock tydlig med att tjänstemannaunderlaget varit för dåligt och att det inte skulle bli några större kostnader. Nu vet vi.

Det har gått en del ”troll” i frågan och jag ser att Alejandro Caviedes redan har bloggat om detta med anklagelser om både okritisk mediegranskning och tjänstemannastyre i kommunen. Människor ska inte gå år ut och år in på vikariat där är vi överens, men beslutet som togs i december har definitivt belyst de problem Umeå kommun har med rekryteringar. Det är något som vi måste hantera och hitta bättre lösningar till. I sanning en verklig utmaning för kommunen. En annan utmaning är ekonomin, men det kanske blir tydligare när S och V presenterar sin budget för 2015. Om det nu blir nån. Om de nu kan bli överens. Här finns det flera anledningar att återkomma i ärendet.

***********************************************

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)

I mitten av januari månad lämnade jag in en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Personalutskottet i december 2013 hade behandlat ett ärende om konvertering av visstidsanställningar. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

I dag kan vi konstatera att beslutet får ekonomiska konsekvenser för framför allt Socialnämnden och För- och grundskolenämnden. Kristdemokraterna ser naturligtvis positivt på att människor får trygga anställningar. Det vi vill ha klarhet i är om beslutet fattades på ett riktigt sätt samt om de ekonomiska konsekvenserna analyserades tillräckligt innan beslutet fattades.

  • Anser du, i likhet med Christer Lindvall, som besvarade interpellationen, att Personalutskottet har rätt att fatta budgetpåverkande beslut av denna art?
  • Kommer Kommunstyrelsen att avsätta pengar till påverkade nämnder för att uppfylla Personalutskottets mål om konvertering av visstidsanställningar?

Veronica Kerr                                        

Kristdemokraterna

Märkligt agerande av ordförande Lindvall

Av , , 11 kommentarer 18

Ser av dagens bloggar att Andreas Lundgren har bloggat om årets julklapp och det är i detta fall ingen råsaftscentrifug han talar om. I tisdags sammanträdde personalutskottet i kommunen och ett av ärendena var att konvertera visstidsanställningar. Det handlar om att begränsa tiden man kan vikariera i Umeå kommun utan att bli tillsvidare anställd. Jag har själv varit springvikarie inom äldreomsorgen till och från under tio års tid även om det var länge sedan. Vikarier behövs i alla verksamheter, men självklart är det så att i verksamheter som skola och vård omsorg klarar man inte att bedriva verksamheten om man inte har kunnig och utbildad personal på plats.

Förslaget till beslut i handlingarna var att bordlägga ärendet i avvaktan på SKLs centrala förhandlingarn som pågår just nu. Tjänstemännen var tydliga med att ta ett beslut i frågan just nu när vi inte vet hur många individer det berör eller vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för Umeå kommuns nämnder. Genom att ta ett snabbt och förhastat beslut redan nu kommer det att betyda förändringar för nämndernas nyss lagda budgetar för 2014.

Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna var intresserade av att lyssna till dessa argument och med ett förivrat klubbslag utan tanke på konsekvenser, varken för enskilda eller för Umeå kommun, beslutade de att föregå SKL:s centrala förhandlingar och erbjuda alla vikarier som har två års sammanlagd anställningstid i kommunen en tillsvidareanställning.  Att lyssna på tjänstemännen och avvakta beslut precis som alla övriga av landets kommuner just nu gör var ingenting ordförande Christer Lindvall (s) var intresserad av att göra. Jag vill vara tydlig med att jag som ledamot och Moderaterna inte tog ställning till frågan i sak utan vi begärde votering om huruvida frågan skulle avgöras på mötet eller ej. När detta föll har vi lämnat in en reservation/protokollsanteckning för att tydliggöra vårt ställningstagande.

Det är anmärkningsvärt att Christer Lindvall som ordförande och som är satt att företräda arbetsgivaren Umeå kommun var inte alls intresserad av att veta vad konsekvenserna blir. När man ser nedanstående bild kan man undra vem det är han företräder..

Kommunal Umeås sektionsexpedition firar tillsammans med
personalutskottets ordförande Christer Lindvall (i mitten)

Lindvall + Kommunal

 

Från socialdemokraterna och Kommunal hörs glada jubelrop och från Socialdemokraternas hemsida kommer bilden.

Vad döljer statistiken?

Av , , 2 kommentarer 6

Statistik är spännande om man som jag tycker att det är roligt att se tillbaka hur saker varit för att sedan se vad som kan bli bättre jämfört med idag. Det är också ett fascinerande verktyg där samma siffror kan visa olika verkligheter. Den politiskt intresserade vet säkert vad jag menar.

Det kommer antagligen inte som en nyhet att Sverige har en mycket hög ungdomsarbetslöshet och det är ett problem när unga inte kommer vidare efter studier och ut i arbete. Att fastna i arbetslöshet är påfrestande och frustrerande och riskerar att påverka den unge både psykiskt och fysiskt.

Hur hög ungdomsarbetslöshet har vi i Sverige? Enligt SCB är var fjärde ungdom i åldern 15-24 år arbetslös (22,8%). Räknas enbart de som varken studerar eller arbetar är arbetslösheten ca 7,5% -lägre än genomsnittet i Europa. I Umeå är den ännu lite lägre vilket är positivt. Inom siffran 22,8% hamnar min dotter som börjar årskurs nio till hösten. Aldrig att jag har räknat henne som arbetslös och det tror jag inte att hon har gjort själv heller. Med anpassad statistik till Europa har vi fått helt andra siffror än vad vi hade för ett par år sedan, det är därför viktigt att vi vet vad som finns bakom dem.

Jag blev häromdagen intervjuad av Studio ett i radions P1 i en enkät om vad jag anser om att de tillfälliga anställningarna har ökat och om jag ser något positivt med det. För egen del anser jag att det kan vara positivt både för arbetsgivare och den som blir anställd att anställningen är under en begränsad tid. Det är positivt när arbetsgivare ser möjligheten att anställa, men kanske inte vågar satsa på en tillsvidare anställning. Speciellt för småföretagare är det en möjlighet eftersom en felrekrytering blir kostsam. Den anställde får också en möjlighet att testa en arbetsplats och kanske ett helt nytt arbetsområde innan man är redo för att gå vidare med exempelvis studier.

Även om det är kortare erfarenheter får den anställde fler arbetslivserfarenheter vilket kan hjälpa vidare när man söker arbete. Det som är det största problemet är när man blir fast i de eviga småjobben och kortare anställningarna berövas man möjligheten att påverka sitt eget liv och planering av framtiden.

Ett problem som journalisten lyfte fram var vårdpersonal som arbetat som springvikarier under fem år och där arbetsgivaren varit rädd för att de skulle bli inlasade. Dvs att man blir "fast" med personal och fasta kostnader trots att personalbehovet egentligen fanns. Man väljer en annan "springvikarie" som det inte är lika nära att bli inlasad, tillsvidare anställd. Här kanske Umeå kommun tål att granskas närmare..

Vad händer med budgetarbetet i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 5

I lördagens VK läser vi att tuffa tider kan försena budgeten och att en konsekvens kan bli att kommunfullmäktige inte fattar beslut i juni. Både Peder Westerberg och Anders Ågren har idag bloggat om det förväntade beslutet från S och V att vänta med en budget till i höst. Lennart Holmlund har kommenterat med att mycket pengar behövs, de behöver räkna mer, analysera mer och behöver mer tid till det. Hur mycket tid som behövs är omöjligt att svara på idag och Holmlund vill inte heller svara på hur mycket pengar som behövs.

Att vänta med att komma med besked är olyckligt och är i många fall respektlöst mot de som väntar på besked där det får konsekvenser. Det är bättre att få ett negativt besked som man kan bearbeta så snart som möjligt än att bara låta tiden gå i ovisshet. Med tydlighet i ledarskapet kommer man långt, men nu riskerar man att komma till en punkt där man står och stampar medan nämnder och verksamheter fortsätter som vanligt eftersom konkreta förslag saknas. Eller rättare sagt, förslag från tjänstemän saknas inte men de konkretiseras inte i ett budgetförslag från S och V.  

Jag har tidigare påpekat att samarbetet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fått konsekvenser inom flera områden, men nu kan ytterligare konsekvenser visa sig. Att göra prioriteringar är en sak, men att prioritera rätt är en konst och det återstår att se om S och V klarar när budgetalternativet presenteras. Oavsett när det nu blir.