Alla är lika inför lagen

Av , , Bli först att kommentera 19

I Umeå har vi precis slutit en överenskommelse om stöd för utsatta EU-medborgare tillsammans med Umeå Pastorat. Umeå Pastorat företräder ett nätverk inom ideell sektor med 11 andra aktörer.

Grundstenarna i överenskommelsen är att stärka förmågan till försörjning och vistelse för barnfamiljer. Överenskommelsen sträcker sig fram till 15 maj 2017. Det handlar alltså inte om ett generellt stöd för samtliga EU-medborgare som finns i kommunen, utan om ett riktat stöd till förmån för barnen.

Vi anser att vi har ett ansvar för barnen i enlighet med vårt barnperspektiv. Barnen har inte valt att komma hit, det har deras föräldrar gjort. Vi vill erbjuda föräldrarna hjälp till självhjälp och se till barnens bästa.

Oppositionsrådet Anders Ågren (m) har i mediautspel försökt göra gällande att vi åker slalom i frågan. Jag menar att vi håller en mycket konsekvent och rak linje. Vi har hela tiden hävdat att detta är en fråga där vi ska stödja civilsamhället men inte själva anordna någon kommunal verksamhet.

Umeå kommun har genom fullmäktige i stor enighet antagit riktlinjer för arbetet med denna målgrupp genom stöd till föreningar och civilsamhället. Stödet till civilsamhället via föreningar och pingstkyrkans samordningsuppdrag har pågått sedan 2014. Nu fortsätter detta genom Umeå Pastorat och deras nätverk fram till maj 2017. Många andra städer arbetar även de med lösningar tillsammans med civilsamhället.

-Vi Socialdemokrater står fast vid grundprincipen att alla är lika inför lagen. Det innebär att vi även fortsättningsvis kommer att avhysa de som slår läger illegalt. Det är samma regler för andra nationaliteter som för svenskar.

-De EU-medborgare med barn som avser att stanna i Umeå måste precis som alla andra integreras i samhället och skaffa sig jobb. En del i överenskommelsen handlar just om detta att hjälpa de som vill stanna att integreras och skaffa sig jobb. Det bör påtalas i sammanhanget att många redan har skaffat sig jobb och boende.

-När arbete är ordnat får EU-medborgarnas barn rätt till skolgång. Utan jobb har deras barn inte rätt till skolgång i Umeå. Detta krav är ett mycket effektivt incitament för EU-medborgare med barn att aktivt söka arbete. Viss pedagogisk verksamhet kommer dock att erbjudas via kyrkan för de barn vars föräldrar ännu inte lyckats skaffa sig ett arbete.

-Kyrkan kommer under de kalla vintermånaderna att tillhandahålla härbärge för barnfamiljer. Dock kommer en avgift att tas ut för detta. Alla barn har rätt till en varm
bostad vintertid.

-Kyrkan kommer under övrig tid, om Luleå Stift ger sitt tillstånd, att ordna uppställningsplats på sin mark i Baggböle.

Igår överlämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare rådmannen Martin Valfridsson, sin slutredovisning till minister Åsa Regnér.

Några av utredarens slutsater är att:
-barn till hemlösa EU-medborgare generellt inte bör erbjudas skolgång i Sverige
-det måste sättas in hårdare åtgärder mot illegala bosättningar i kombination med sociala åtgärder
-det inte är en bra långsiktig lösning att ”lägga pengar i muggen” till tiggarna.

Vi i Umeå ligger -genom vår överenskommelse med Umeå Pastorat- väl i linje med samordnarens rekommendationer.

Vår överenskommelse-som idag läggs på KS AUs bord för beslut-
är en tillfällig lösning fram till maj 2017. Vi kommer därefter utvärdera detta stöd.

Det är av stor vikt att vi lyckas vända EU-medborgarnas utanförskap till aktiviteter som leder till arbete. Vi kommer dessutom aktivt jobba inom ramen för UmeBRÅ med att få bort tiggeriet från våra gator och torg. Målgruppen ska stimuleras till att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden istället för att tvingas till tiggeri.

Margareta Rönngren (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande har besökt den region i Rumänien som de EU-medborgare som finns i Umeå kommer ifrån. Det är viktigt att föra dialog om åtgärder även med företrädare för deras hemregioner för att hantera frågan på allra bästa sätt.

Bli först att kommentera