Umeå- mer puls!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag skickar vi in ansökan om att bli Årets Stadskärna.

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut för 22:a året i rad till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna måste man först uppfylla kriterierna för kvalitetsmärkningen Quality Mark, QM. Det är ett verktyg som har sitt ursprung i ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete som är anpassat till svenska förhållanden. Det innehåller styrning, struktur, åtgärdsprogram med mera och är ett stöd.

Vi har medvetet omvandlat staden till att bli mer tillgänglig och attraktiv. Vi satsar på stadskärnan med nya parker och mötesplatser för alla. Mitt Umeå är mer puls!

Bli först att kommentera