Fler unga i jobb

Av , , Bli först att kommentera 3

Finans- och skuldkrisen satte sannerligen sina spår på ungdomsarbetslösheten i hela Europa. Grekland och Spanien ligger högst i EU med en ungdomsarbetslöshet på omkring 50 procent, arbetslösheten bland unga i vårt land har varit uppe i hela 25 procent.

Alliansen lyckades under sina år vid regeringsmakten inte hantera ungdomsarbetslösheten, de stod handfallna inför problemet. Moderaternas lösning att den unge arbetslöse skulle få ”coachning” till jobb istället för utbildning misslyckades fatalt. I praktiken skapade alliansregeringen bland den högsta ungdomsarbetslösheten i Europas. Möjligheterna att få sitt första jobb eller vidareutbilda sig försämrades kraftigt av den moderatstyrda regeringen. Högern valde att sänka skatter med 85 miljarder kronor för de rikaste i stället för att satsa på insatser för att möta ungdomsarbetslösheten.

Arbetslöshet är verkligen ingen bra start på vuxenlivet. Ett arbete är grunden för en egen försörjning, för möjligheterna att skaffa sig ett eget boende och inte minst för självkänslan. Vi har inte råd att lämna en hel ungdomsgeneration efter. Otrygghet föder motstånd mot förändringar och maktlöshet breder ut sig. Ungas livsvillkor påverkar samhällsbygget i grunden. Vi socialdemokrater har sedan vi tog över regeringsmakten varit fast beslutsamma att sätta våra ungdomar i arbete.

Vi kan nu se att den Socialdemokratiska regeringspolitiken ger resultat. Vi kan se att svensk ekonomi stärks och att ungdomsarbetslösheten minskar. Arbetslösheten bland ungdomar är nu på sin lägsta nivå sedan 2009 enligt Arbetsförmedlingen. Vi kan konstatera att sysselsättningsgraden bland unga nu är tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen 2008.

Det beror naturligtvis på flera sammanhängande orsaker. Dels beror det på att ungdomar nu får hjälp från första dagen, dels beror det på att vi har en mycket stark ekonomisk tillväxt -faktiskt den fjärde högsta inom EU- samt att det finns många lediga jobb. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken med praktik, lärlingsplatser och förstärkt vuxenutbildning är viktig, den leder till att fler och fler unga får jobb. Denna S-märkta politik har högern alltid motsatt sig.

Ungdomar behöver mer utbildning och mer praktik för att kunna gå in i nya branscher som söker arbetskraft. Det har vi socialdemokrater förstått för länge sedan. Nu när politiken fokuserats på detta kan vi återigen vara hoppfulla för att våra ungdomar ska få arbete.

Bli först att kommentera