Dialog med bostadsminister Kaplan

Bostadsmonisterns besök

I veckan hade vi besök av Bostadsminister Mehmet Kaplan, vi besökte bland annat tillsammans Bostadens projekt Hållbara Ålidhem. Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat innebär sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar. De största förändringarna har genomförts på Matematikgränd och Geografigränd. Den övergripande målsättningen med projektet har varit att minska energianvändningen i området, skapa trivsammare och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen

Just bostadsbyggandet är en prioriterad fråga för såväl oss i Umeå kommun som för riket. Vi måste samla alla krafter för att bygga bort bostadsbristen. Jag passade naturligtvis på att poängtera till bostadsministern vikten av att överklagandetiderna kortas. Vi har ett exempel i Umeå -kvarteret Focken- som överklagats i hela 7 år. Det är inte hållbart! Ska vi klara av att bygga bort bostadsbristen i vårt land måste riksintressen, handläggningstiderna vid överklagan, samverkan mellan myndigheter och synen på buller lösas.

Den S-ledda regeringen har redan vidtaget en del åtgärder. För att öka nyproduktionen än mer har man infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år riktat till mindre och billigare hyresrätter. Dessutom inför regeringen en extra satsning till kommuner för ökat bostadsbyggande. Anslaget uppgår 2016 till 1,85 mdkr och beräknas för 2017 till 1,8 mdkr och därefter till 1,3 mdkr årligen. Dessutom har man lagt fram en rad förslag på förbättringar av plan och bygglagen. Exempelvis föreslås att länsstyrelserna inte längre ska pröva överklagade kommunala beslut om detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen vilket kan korta tiden från idé till inflytt. Andra initiativ som regeringen tagit är en ny bullerförordning och uppdrag till Boverket att utarbeta en vägledning och genomföra en kompetensutvecklingsinsats i syfte att undvika onödiga överklaganden. Också det för att snabbare komma igång med byggandet. Ändå måste mer göras, därför har regeringen tagit initiativ till breda politiska samtal om hur vi ökar byggtakten med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Samtalen kommer att ledas av finansminister Magdalena Andersson och bostads-minister Mehmet Kaplan.

Bostadsminister Kaplan uttryckte att han var imponerad över den politiska viljeinriktningen kring bostadsbyggandet i Umeå och menade att han fick med sig värdefull information från besöket i Umeå.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.