Storregioner på gång

Tidigare i veckan presenterade Regeringens utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson ett delbetänkande i form av ett diskussionsunderlag till ny regionindelning i Sverige. Från dagens 21 län så föreslår utredarna sex regioner. Utgångspunkterna har varit att skapa jämnstarka regioner med kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling och förmåga att ta ansvar för regionsjukvård. Utredarna kommer under marsmånad att föra samtal med de föreslagna regionerna, i så kallade samtalskretsar, om möjligheterna att redan 2019 införa regionförstoringen.

Indelningskommitténs förslag är en indelning i sex nya län:

1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län

2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

4) Gotlands och Stockholms län

5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län

6) Blekinge och Skåne län

 

Vi har ju redan skapat Region Västerbotten i avvaktan på en storregion. Jag har länge varit positiv till att vi bildar en storregion tillsammans med de övriga norrlandslänen. Jag menar att vi genom att skapa en storregion med större befolkningsunderlag får en starkare röst från Norrland mot statsmakterna. Men det handlar framförallt om att kunna garantera service till medborgarna. Vi behöver t ex ett bredare skatteunderlag för att kunna garantera specialistsjukvården. Inom landstinget skenar kostnaderna samtidigt som antalet skattebetalare minskar inom många kommuner. Framtidens utmaningar kräver att vi organiserar oss på ett nytt sätt och samordnar administrationen så att alla medborgare får en bra service. Om inget görs kommer servicen inom exempelvis landstinget bli sämre då behoven ökar samtidigt som skattekraften minskar. Vi behöver sannerligen ta större grepp i regionfrågan.

Jag har dock stor respekt för den kritik som framkommit mot storregioner om att beslutsfattandet flyttar längre i från medborgarna. Det är en aspekt vi måste ta med oss i den framtida diskussionen om bildandet av storregioner.         

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.