Försvaret måste förstärkas

Sverige har haft 200 år av fred. Anledningen är att vi har kunnat försvara våra gränser på ett ödmjukt men tydligt sätt.

Idag ser vi att spionage och eller krigsföring sker mer och mer via nätet. I media kan man allt oftare läsa att olika organisationer, företag och offentliga inrättningar angrips via nätet. Min uppfattning är att vi måste ta dessa angrepp på allvar. Industriella informations- och styrsystem används idag för att styra och kontrollera stora tekniska processer och system. Således är dessa system kritiska i samhällsviktiga verksamheter som vatten och avlopp, eldistribution, kärnkraft, transporter, olja och gas, samt tillverkningsindustri.

MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- rapporterar årligen en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen.  Årets samlade bedömning visar att det identifieras och genomförts en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges krisberedskap, exempelvis övningar, olika samverkansprojekt, analyser och studier samt planering för olika händelser. Trots åtgärder bedömer dock MSB att samma brister i förmåga och sårbarheter som redovisats förra året kvarstår. Det handlar bland annat om störningar i el-, dricksvattensförsörjning och elektronisk kommunikation. 

I SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige, Strategi och åtgärder för säker information i staten föreslås en rad åtgärder för ett första steg mot en svensk strategi för informations- och cybersäkerhet i staten. Strategin innehåller förslag till åtgärder inom de områden utredningen bedömt som strategiska för att uppnå en god informationssäkerhet i statsförvaltningen. Åtgärderna ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra IT-lösningar. Andra åtgärdsförslag innebär att det skapas förutsättningar för de brottsbekämpande myndigheterna att garantera samma skydd mot cyberbrottslighet som mot brottslighet i allmänhet. Det föreslås också att regeringen stärker och samordnar insatserna för att främja Sveriges ställning i internationella samarbeten om informations- och cybersäkerhet.

Vårt försvar måste förstärkas så att vi kan försvara Sveriges säkerhet både gällande landangrepp, och nätangrepp. Vårt folkförsvar har varit viktig för Sveriges utveckling och det ska vi förstärka och utveckla för att kunna garantera ytterligare 200 år av fred. Den militära alliansfriheten ska även fortsättningsvis vara en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.