1 maj- arbetarrörelsens högtidsdag

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag på arbetarrörelsens högtidsdag talar jag i Vilhelmina. Du kan läsa mitt 1 maj-tal nedan.

 

 Mötesdeltagare, kamrater,

I dag är det arbetarrörelsens högtidsdag. Våra tankar går till alla de människor som i över 100 år har tagit fighten för demokratin, för rättvisan, för jämlikheten och solidariteten.

Vi har i vårt land mycket att tacka arbetarrörelsens tidigare kämpar för. De har tagit strider, kämpat och format demokratin och det välfärdssamhället som vi skördat frukten av. Det är viktigt att vi en dag som denna hedrar dessa människor och vårt arv, det är viktigt att vi kommer ihåg vilka vi är och varför.

Det socialdemokratiska välfärdssamhället har erbjudit människor trygghet och bra livsvillkor. Välfärdsstaten har begränsat den ojämlikhet som marknadsekonomin skapar. Vår svenska modell har utjämnat inkomstbortfall vid sjukdom, oförmåga att arbeta, arbetslöshet och ålderdom. För våra ungdomar har välfärdsstaten bidragit med utbildning och studiestöd. Familjepolitiken har varit väl utbyggd, vården och omsorgen har varit välorganiserad och högkvalitativ och socialbidragssystemet har varit ett väl fungerande sista skyddsnät.

Dessa -våra historiska- framgångar beror på Socialdemokratins tidiga förmåga att utifrån visioner genomföra konkreta reformplaner som har höjt och utjämnat levnadsstandarden och varit trovärdig för det stora flertalet och för näringslivet.

Detta fick sig dock en rejäl törn i efterspelet av 90-talskrisen. Avståndet mellan visioner och verklighet blev för stort. Retoriken om sunda statsfinanser kom att överskugga mål och debatt om annan politik, om det vi Socialdemokrater egentligen vill med samhället. Vi fastnade i 90-tals retrotiken och glömde bort vilka vi är och varför.

 

Kamrater,

Vi förlorade två riksdagsval i efterdyningarna av detta.  Alliansregeringens politik har naturligtvis satt sina spår. Högern har genom sin politik lyckats erodera den klassöverskridande överenskommelse som byggt det solidariska kittet i vårt land. Genom försämringar inom a-kassan, försvagning av arbetsmarknadens institutioner och attackerna mot fackföreningsrörelsen så har maktbalansen i samhället rubbats.

Privatiseringarna, de stora skattesänkningarna och de fasansfulla försämringarna inom socialförsäkringssystemen har undergrävt den sociala sammanhållningen.

De ekonomiska klyftorna har ökat under många år. Men under högerregeringens år så accelererade det – de rika har bara blivit rikare och de fattigare har blivit fattigare!

Men nu är vi Socialdemokrater tillbaka vid regeringsmakten och nu ska vi omsätta visioner till praktisk politik igen.

Socialdemokratins huvuduppgift är att steg för steg, skapa ett mer jämställt och mer jämlikt samhälle. I det arbetet måste varje ny idé och varje nytt förslag till politisk åtgärd prövas i jämlikhetens och solidaritetens vågskålar. Vi socialdemokrater vill genom individen frigörelse nå ökad jämlikhet och jämställdhet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lägger nu om kursen för Sverige helt. Åtta år med 140 miljarder i ofinansierade skattesänkningar ersätts med satsningar på 60 miljarder per år i det största investeringsprogrammet på decennier.

 Det vi lovade i valrörelsen blir nu verklighet.

 • Vi gör nu den största byggoffensiven på 20 år, så fler unga vuxna kan få en chans att skapa sig ett eget hem.
 • Vi satsar nu på äldreomsorgen och sjukvården
 • Vi stärker nu tryggheten vid arbetslöshet och sjukdom
 • Vi ger nu bättre stöd till företag som vill växa och exportera
 • Vi rustar nu upp och lägger ny järnvägsräls runt om i landet, vilket också ger jobb här och nu och
 • Vi investerar nu i skolan

Ett av regeringens bästa beslut är att de nu skjuter till 10 miljarder extra per år permanent till kommuner och landsting. Det är den största enskilda satsningen sedan 90-talet. För Er här i Vilhelmina handlar det om drygt 10 miljoner extra per år och för Västerbottens läns landsting handlar det om drygt 57 miljoner extra per år. Det är pengar som kommer väl till pass för att stärka välfärden.

I ryggen för dessa satsningar har vi en stark ekonomisk utveckling.

 • Nu växer exporten. Det är många år sedan exporten var så stark som nu.
 • Nu ökar tillväxten. Svensk tillväxt ligger på runt fyra procent. Det är den högsta tillväxttakten på över fyra år och den högsta i Norden. En av de allra högsta i Europa.
 • Nu får allt fler unga sitt första jobb.
 • Nu sjunker arbetslösheten. Sedan maktskiftet har över 80 000 fler människor ett jobb att gå till. För första gången på över sju år ligger arbetslösheten på under sju procent. Det är fortfarande för högt, men vi är på rätt väg. Och
 • Nu minskar budgetunderskottet och statsskulden sjunker.

 

Kamrater,

Ritningen till vårt Socialdemokratiska samhällsbygge är den svenska modellen

Den svenska modellen grundar sig på insikten i att arbete och trygghet livet igenom är förutsättningar för varandra. Det jämnar ut livsförutsättningarna och stärker oss som medborgare. Den svenska modellen innebär en stark generell välfärd som alla är med och bidrar till.

Det är här den politiska striden står idag. Vi har den senaste tiden kunnat höra utspel från samtliga borgerliga partier om att löner och arbetsvillkor inte längre ska klubbas av parterna vid förhandlingsborden. De driver nu helt öppet en politik för sänkta löner. Det är inte den svenska modellen. Vi socialdemokrater säger bestämt nej till statliga beslutade fattiglöner som människor inte kan leva på.

Vi står upp för en ordning med starka fack och arbetsgivare. Där parterna bestämmer lönerna – inte politiker. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas!

 

Mötesdeltagare,,

Sveriges plats i världen är speciell. Inom såväl FN som EU är vi en röst att lyssna till. Inte på grund av hangarfartyg eller stora oljereserver. Nej, på grund av vårt exempel.

Vi socialdemokrater tror på de internationella samfunden och solidaritet över gränserna. Vi kommer alltid vara med och ta ansvar för världens problem – vare sig det gäller klimatförändringar, kvinnors ställning, löntagares rättigheter och journalisters möjlighet att rapportera utan att riskera hårda straff eller döden.

I dagens globaliserade värld är den gamla parollen mer modern än någonsin: Alla folks frihet – hela världens fred!

 

Kamrater,

Vi får aldrig börja tvivla på att det goda samhället är ett inkluderande samhälle, ett samhälle där alla har sin naturliga plats, ett samhälle som håller ihop. Det är dags för oss Socialdemokrater att räta på ryggarna, vi vet varför vi finns och vi ska känna stolthet för vilka vi är. Tar man politiken på allvar kan man skapa ett samhälle där alla människor får en chans att bidra och förverkliga sina livsdrömmar.

I dag på arbetarrörelsens högtidsdag ska vi andas in djupt, fylla lungorna och kroppen med kamplust, med inspiration för själ och hjärta. Vi ska tillåta oss att drömma och för en stund känna att vi lever i den värld vi vill skapa.

När vi som medmänniskor inte låter oss begränsas av det rådande är det bara fantasin som är hindret. Det är den drivkraft som för hoppet om morgondagen vidare och som är grunden till formandet av vår gemensamma framtid.

Det är i gemenskapen, i stöttandet av varandra som näringen finns till förändring. Det är solidaritet.

Tack!

Bli först att kommentera