Budgetarbete i fokus

Av , , Bli först att kommentera 4

BudgetdiskussionKommunens budgetarbete är i fullgång såväl inom kommunstyrelsens arbetsutskott som inom de olika partigrupperna. Budgeten för nästa år ska antas av kommunfullmäktige den 20 juni.

Vi har stora utmaningar att ta oss an i detta arbete. Umeå är en kommun som just nu lider av växtvärk, vi har stora behov av investeringar i såväl bostäder, lokaler och infrastruktur. Vi kan konstatera att behoven är större än de samlade intäkterna. Nu handlar det om att göra rätt avvägningar och prioriteringar.

Igår sammanträdde den socialdemokratiska gruppstyrelsen för att diskutera behov och prioriteringar.  Det var konstruktiva diskussioner i en härlig anda trots svåra frågor och tuffa prioriteringar som diskuterades.

Bli först att kommentera