Offentliga upphandlingar ska användas strategiskt

Av , , Bli först att kommentera 4

Hans och AddeI slutet på förra veckan lämnade regeringens sitt slutliga förslag om hur de vill att upphandlingslagarna ska förändras till Lagrådet. Civilminister Ardalan Shekarabi( se bild)poängterade i samband med detta att förslaget syftar till att stoppa upphandlingar som leder till låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Den offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent av BNP och sysselsätter en betydande del av befolkningen. Värdet av alla varor och tjänster som produceras på uppdrag av offentlig sektor och som finansieras med allmänna medel motsvarar i dag cirka 33 procent av de offentliga utgifterna.

Självklart ska dessa medel användas på bästa sätt. Svensk innovationskraft ska användas för att utveckla varor och tjänster, skapa klimatnytta och bidra till social hållbarhet. Genom att använda offentlig upphandling strategiskt kan vi bruka våra gemensamma resurser effektivt och ändamålsenligt.

Förslagen innebär t ex:

  • att myndigheter ska ställa villkor om lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. Även andra villkor om försäkringar, pensioner etcetera får ställas.
  • Villkoren som leverantören minst ska uppfylla är den lägsta nivån enligt kollektivavtal och får inte vara lägre än enligt lag. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kunnat lämna uppgifter om villkoren.
  • Leverantörer som bryter mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler får uteslutas.
  • Onormalt låga anbud som strider mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler ska inte antas.
  • Anbud som inte stämmer överens med miljö-, social- och arbetsrättsliga regler kan förkastas.

 

Bli först att kommentera