Stark befolkningstillväxt

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har vi passerat 121 000 invånare i Umeå.  Första kvartalets befolkningssiffror 2016 visar på en mycket stark tillväxt. Umeå ökade under perioden med 494 personer och den sista mars var vi 121 271 Umeåbor. Ökningen består av ett födelseöverskott på 136 personer och ett flyttningsöverskott på 338 personer. Till detta kommer justeringar av tidigare perioder på ytterligare 20 personer.

Inflyttningen är marginellt lägre än i fjol, medan utflyttningen är den lägsta på många år. Umeå har överskott i flyttningsutbytet med både det egna länet, övriga län i Sverige och utlandet. Överskottet från övriga Sverige +133 är något större än det från Västerbottens län +124. Vi förväntar oss även ett stort överskott från utlandet pga de asylsökande flyktingar som befinner sig här och sannolikt kommer att få sitt uppehållstillstånd under året.

Under kommande kvartal (april–juni) vet vi att antalet invånare traditionellt sett minskar. Det beror på att vårterminen avslutas vid universiteten och vi får då en ökad utflyttning.  Befolkningen backar då under den nuvarande nivån för att senare under hösten på nytt passera 121 000 invånare.

Bli först att kommentera