VK har missförstått kommunens yttrande

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Umeå kommun vill göra alla anställda ”hemliga” skrev VK igår och fortsatte med att Umeå kommun vill belägga nästan samtliga uppgifter om offentliganställda med sekretess.

 

VK har uppenbarligen missförstått vad vi från Umeå kommun yttrat i vårt remissvar om ”Några frågor om offentlighet och sekretess”. Vi rekommenderar INTE att sekretessbelägga namn och titel. Det skulle heller inte vara förenligt med Förvaltningslagen. Att den som fattar ett myn­dig­hets­be­slut inte ska kunna vara ano­nym är en viktig princip för att skydda rättssäkerheten i samhället. Den principen värnas självklart av Umeå kommun.

Slutet på Umeå kommuns yttrande är ett resonerande, inte ett förslag.  Möjligheterna att enkelt kartlägga personer och att spåra upp personer via sociala medier m.m. gör att utredningens förslag förmodligen inte fullt ut kommer att skydda offentliganställda mot hot och trakasserier i den privata sfären.

Liknande tankegångar finns i utredningen på sid 92:

Som uttalats i tidigare förarbeten förtjänar det även nu att påpekas att

man inte bör göra sig överdrivna föreställningar om skyddets

effekter därför att det är fråga om uppgifter som ofta finns t.ex. i

telefonkataloger eller går att hitta vid olika sökningar på internet

(jfr prop. 1993/94:165 s. 34). Ett utvidgat sekretesskydd i den

personaladministrativa verksamheten kan dock vara en viktig

pusselbit i myndigheternas arbete med säkerhet för de anställda.

 

– Jag är både besviken och förvånad om just Hans Lindberg (S) vill gå ännu längre i att begränsa offentlighetsprincipen. Det rimmar illa med de uttalanden som så ofta görs om ökad transparens säger VKs chefredaktör Ingvar Näslund i artikeln.

Hade Ingvar Näslund läst och förstått vårt yttrande hade han inte behövt vara besviken och förvånad.

 

 

 

Bli först att kommentera

Obama hyllade den nordiska modellen

Av , , Bli först att kommentera 6

Stefan Löfven har just varit i Washington och besök USAs president Barack Obama. Senast en socialdemokratisk statsminister besökte en amerikansk president var Ingvar Carlsson.

Stefan Löfvens besök är både viktigt och högtidligt.

Ett av de mer betydande samtalen handlade om säkerhetspolitiken. Idag är det uppenbart att Ryssland är mer och mer aktiv och vi kan behöva hjälp om vårt lands försvar inte räcker till.

Det var trevligt att läsa hur amerikansk media rapporterade från det svenska och nordiska besöket. Amerikanska nyhetsbyrån AP betonade att Barack Obama hyllade de nordiska länderna under besöket. Det typiska nordiska samhället präglas av pålitlighet, jämställdhet, generositet, ansvarstagande och individuell lycka. Vi delar samma värden, sa Obama skriver AP.

Bli först att kommentera