Blir Umeå årets stadskärna?

Av , , Bli först att kommentera 6

Årets stadskärnaIdag är jag i Örebro för att besöka Svenska Stadskärnors årsmöte. Ikväll får vi ta emot beskedet om Umeå – som en av tre nominerade städer- utses till årets stadskärna.

Priset går till den stad som under närmast föregående år gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

De tre nominerade städerna är Umeå -årets kulturhuvudstad 2014,  Borås- mode och textilstaden, samt Varberg -Sveriges kurort. Alla tre städerna visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar menar juryn som besökt städerna och granskat deras ansökningshandlingar.

Jag känner mig stolt över Umeå och det är verkligen roligt att vi uppmärksammas i detta sammanhang då vi gjort mycket för att utveckla stadskärnan.Nu håller vi tummarna för att Umeå tar hem segern. Efter 20 ikväll vet vi.

Bli först att kommentera

Umeå har prioriterat rätt

Av , , Bli först att kommentera 3

SvN 2

I går hade vi från Näringslivs- och planeringsutskottet möte med Svenskt Näringsliv. De presenterade sin enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. På en skala mellan 1-6 bedömer våra lokala företagare Umeås företagsklimat till 3,4.

Vi vill naturligtvis bli en ännu bättre företagskommun. Det var därför mycket glädjande att se att det som stod överst på Svenskt Näringslivs önskelista är precis det vi i Umeå prioriterat under det senaste året och fortsätter prioritera framåt. Nämligen ökat bostadsbyggande och snabbare handläggningstider för bygglov och planläggning.

Vi har i Umeå ett starkt fokus på bostadsbyggandet. Vi har beslutat att planera för 2000 nya enheter per år. Vi har även beslutat att utöka mängden byggbar mark och öppna upp fler områden för byggnation. Vi ”dammsuger” även kommunen för att hitta mindre ytor byggbar mark.

Vi kunde tidigare i veckan glädjande nog konstatera att antalet bygglovsärenden har ökat men att handläggningstiderna ändå är kortare. Antal bygglovsärenden har ökat med över 30 procent sedan förra året. Men efter det att ”Bygglov” genomfört en rad förändringar för att förbättra sin service har handläggningstiderna kunnat kortas. För årets första fyra månader har handläggningstiderna sjunkit från sju till fem veckor jämfört med 2015.

Umeå är en kommun i stark tillväxt. Vi behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Vi hade en mycket bra dialog med Svensk Näringsliv och det känns skönt att få ett kvitto på att vi prioriterat så rätt under det senaste året.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera