Dialog med byggindustrin

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår träffade jag tillsammans med Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) byggindustrierna. Umeå är i tillväxt och vi måste med gemensamma krafter hitta de allra bästa lösningarna för att klara behovet av bostäder men även näringslivets expansion.

I Umeå har vi de senaste åren haft en situation med akut bostadsbrist och till följd av detta har kostnaderna för bostäder skjutit i höjden. Vi kan konstatera att det framförallt drabbat de unga som ska skaffa sin första bostad och företag som vill rekrytera nya medarbetare. Vi behöver även förstärka planeringen för att möjliggöra näringslivets expansion för både varu- och tjänsteproduktion samt inte minst för handeln som utvecklas starkt i Umeå. Inriktningen är att fortsätta planera för mer byggande även om byggtakten tillfälligt mattas.

Men Umeå är ju inte bara själva staden. Umeå är en geografiskt stor kommun med en attraktiv kustremsa och en levande landsbygd och tre kommundelscentra som erbjuder en mångfald av goda boendemiljöer. Det är viktigt att den utveckling vi har haft, nämligen att hela kommunen växer fortsätter även i framtiden. Därför behövs planeringen även ske så att alla delar kan utvecklas på ett bra och genomtänkt sätt. Just nu pågår ett arbete med en översiktsplan för Sävar som kommer att kunna möjliggöra en fortsatt utveckling där.

Vi socialdemokrater kommer att jobba vidare med Umeås utveckling. Mot 200 000 invånare, men utan att glömma hur viktigt det är med rättvisa, hållbarhet och goda livsvillkor.

Bli först att kommentera