Räddningstjänsten behöver förstärkning

Av , , Bli först att kommentera 8

Räddningstjänsten vill i ett yttrande till Byggnadsnämnden avslå några kommande projekt. Det beror på att med tillväxten kommer de inte hinna med den sagda utryckningstiden om 10 min. Enligt uppgifter från Räddningstjänsten kan man dock klara uttryckningstiden om en snabbinsatsbil införskaffas.

För oss socialdemokrater finns det inga tveksamheter kring detta. Vi behöver fortsätta bygga bostäder samtidigt som trygghet och säkerhet ska prioriteras. Tekniska nämnden har äskat om medel för att införskaffa en snabbinsatsbil i den pågående budgetberedningen. Vi socialdemokrater vill redan nu deklarera att denna satsning måste till.

Vi behöver även på lite längre sikt se över Räddningstjänstens organisation, man kommer inte att klara Umeås tillväxt med bara en station. Att ha en station på var sida om älven vore en bra lösning för att säkra Umeåbornas tillgång till räddningstjänst.

 

 

 

Bli först att kommentera