Alliansen söker en gemensam fiende

Hans och lelleAlliansen hyllar idag i ett debattinlägg i VK Lennart Holmlund (S) och man kan läsa in en nostalgisk längtan tillbaka till Holmlunds tid som kommunstyrelsens ordförande. Jag är den förste att ställa in mig i hyllningskören för Lennart Holmlund och hans gedigna arbete för att utveckla Umeå. Men när alliansens företrädare i nästa andetag anklagar mig och ”den nya generationen” Socialdemokrater för att inte anse det vara viktigt att hålla budget så måste jag protestera. Inget kunde vara mer felaktigt!

Vi Socialdemokrater har full koll på ekonomin och följer vår politiska plan för mandatperioden. Vi var inför den här mandatperioden väl medvetna om de ekonomiska utmaningarna som låg framför oss.

En tillväxtkommun som Umeå behöver investeringar och under den förra mandatperioden gjordes många stora. Vi tog med anledning av dessa med oss en stor låneskuld in i den här mandatperioden. Det är viktigt att poängtera att de investeringar som gjordes under den förra mandatperioden var något som vi Socialdemokrater med Holmlund i spetsen var helt överens med Anders Ågren och moderaterna om. Anders Ågren (M) ville till och med gå längre än oss Socialdemokrater gällande investeringar genom att t ex tidigarelägga investeringen av bron över till Bölesholmarna.

Vi Socialdemokrater har systematiskt år för år arbetat ned underskottet. 2014 gick kommunen med ett underskott på -76 miljoner, 2015 var underskottet -42 miljoner och i år går vi mot ett nollresultat. Vi Socialdemokrater har helt i enlighet med vår politiska plan för mandatperioden vänt skutan från ett underskott -som Anders Ågren (M) varit fullt delaktig i att skapa- till att snart gå mot plusresultat.

Umeå är en kommun i stark tillväxt, det händer mycket positivt i vår kommun. Det startades 719 nya företag under förra året, det skapas 1 300 nya arbetstillfällen varje år, det byggs 1 400 nya bostäder 2016, det byggs 1 500 nya studentbostäder under mandatperioden och prognosen för Umeås befolkningsökning i år är cirka 1 600 personer. Det är positivt att människor vill flytta till vår kommun och att företag vill bedriva sin verksamhet här men det har även givit oss växtvärk. Ju fler vi blir ju större blir även behoven inom t ex skolan, vården och omsorgen. Ett exempel är att elevunderlaget i skolan växer med mellan 500-600 elever varje år de kommande åren. Det motsvarar en ny skola per år. Ju större vi blir ju större blir även behoven av t ex infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder. Umeå lider idag av bostadsbrist och det är något vi arbetat hårt med att råda bot på de senaste åren

Den senaste delårsrapporten visar att vi åtta månader in på det här året har förbättrat prognosen för årets resultat markant. Efter den första tertialen (januari–april), så pekade årsresultatet mot -57 miljoner kr. Den sista augusti var prognosticerat resultat för Umeå kommun -16 miljoner kr. Efter att delårrapporten skrevs har ytterligare förbättring skett, vi kan konstatera att råkraften nu förväntas göra ett 5 miljoner bättre resultat och Individ- och familjenämndens resultat är nu 8 miljoner bättre än vad delårsrapporten visade på. Det innebär att vi är på väg mot ett nollresultat för året.

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2017 i juni, i denna finns ett budgeterat överskott med 60 miljoner kronor. När vi nyligen fick oväntade utmaningar -i och med att regeringen skrivit ned prognosen för skatteintäkterna med 70 miljoner samt att ersättningen till flyktingmottagande minskades med 70 miljoner- valde jag att kalla in en extra budgetberedning. Vi beslutade gemensamt i budgetberedningen om den fortsatta processen. Alliansens försök att framstå som eniga och ansvarstagande genom att föreslå att kommunstyrelsen ska se över ekonomin faller platt. Budgetberedningen är ju redan igång med sitt arbete. Att lägga ett yrkande om något som redan görs är inget annat än populism.

Umeå kommuns totala budget ligger kring 6,7 miljarder kronor, i dessa sammanhang är inte budgetjusteringar på 140 miljoner den stora katastrof som alliansens företrädare försöker ge sken av. Vi kan dessutom konstatera att våra kommunala bolag gör stora överskott, prognosen för året är +308 miljoner kronor.

Gruppledarna för de borgerliga partierna är uppenbarligen frustrerade. De lägger inte längre gemensamma budgetar, de stöttar inte längre varandras motioner och de pratar knappt med varandra längre. Det är uppenbart att de nu söker en gemensam fiende i ”den nya generationens socialdemokrater” för att överbrygga de egna interna motsättningarna.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.