Samverkan för en trygg och säker kommun

Av , , Bli först att kommentera 5

PolissamarbUmeå är en kommun i stark tillväxt, vi har en förväntad befolkningsökningen i år på ca 1600 personer. Totalt sett prognostiseras befolkningen i Umeå kommun att växa med nästan 11 000 personer under tioårsperioden 2015–2024, från 119 613 till omkring 130 500 invånare.

Vi har i kommunen under mycket lång tid prioriterat det brottsförebyggande arbetet och vi vet att ju större Umeå blir och ju fler invånare vi har desto viktigare är också detta arbete. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Umeå sticker ut i alla undersökningar som en trygg kommun att leva och bo i.

Vid UmeåBrås senaste sammanträde beslutades om en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen för åren 2017-2020. På bilden skakar jag efter undertecknandet av överenskommelsen hand med Ronny Adolfsson som är Lokalpolisområdeschef i Umeå.

Prioriteringar i överenskommelsen är:

•Minska brottsligheten

•Öka tryggheten

•Minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak och doping samt motverka överdrivet spelande.

Utgångspunkten för vår samverkan är en gemensam uppfattning om vilka utmaningar som finns lokalt. Vi kommer att använda de resurser – i form av t ex kunskap, erfarenheter och faktaunderlag- som finns inom våra båda organisationer för att ta fram en nulägesbild. Vi kommer även att involvera medborgare och aktörer i lokalsamhället genom t ex medborgardialoger och trygghetsmätningar. Dessa ska sedan ge inspel till hur människor i olika områden upplever tryggheten och säkerheten och på så sätt identifiera stadsdelarnas behov och ge en samlad nulägesbild. De lokala nulägesbilderna kommer att ligga till grund för en aktivitetsplan där det preciseras vem som gör vad och vilka insatser och åtgärder som behövs i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet.

Jag vill även fortsättningsvis ha en trygg och säker kommun, då är det viktigt att vi aktivt och strategiskt  jobbar tillsammans med polisen utifrån de olika områdenas förutsättningar och behov.

 

Trumphs seger skapar oro

Av , , Bli först att kommentera 7

Donald Trump speaks during the National Rifle Association's annual meeting in Nashville, TennesseeDonald Trumph har hållit sitt segertal och det ser ut som att han blir USA:s 45:e president. I sitt segertal hade han en försonande ton trots den hårda och i många fall osmakliga tonen under valrörelsen. Trump betonade han att han ska bli en president för alla och jobba för att överbrygga splittringen. Han vill återta landets öde och göra Amerika framgångsrikt igen. Ingen dröm eller utmaning är för stor sa Trumph.

Donald Trumphs seger skapar dock en stor oro hos mig. Hur försonande han än ville framstå i sitt segertal visar hans historia att han är en mycket oberäknelig man. Som partikamraten Johan Persson kommunstyrelsens ordförande i Kalmar skrev på Facebook ”Verkar som om USA valt att ge kärnvapenkoderna till en man som inte tillåts äga koden till sitt eget Twitterkonto. Sorgligt och faktiskt oroligt!”

Det är sannerligen många frågor som kräver sina svar. USAs roll i världspolitiken är ett stort orosmoment just nu. Vad händer med NATO? Den omtalade muren mot Mexico och det faktum att han vill sålla bland muslimer som kommer till USA är andra frågor. Trumph har även uttalat att han vill dra sig ut det internationella klimatarbetet,vilket är ett stort bekymmer. Han vill även avskaffa Obamacare som är en reform för att stärka USAs sjukvård för alla – oavsett plånbokens storlek. Det tyder på en Trumphstrategi för att ytterligare slita isär det amerikanska samhället såväl i hälso- som ekonomiska frågor. Min oro ligger även i att USA är ett viktigt land för Sveriges export, där har Trumph hotat med tex handelstullar vilket kan påverka vår industri.

Det finns lärdomar vi måste ta till oss efter det amerikanska valet. Vi måste med alla medel bekämpa klyftor och sprickor mellan människor och landsändar. Polariseringen måste hävas. Vi måste vara lyhörda för vad människor upplever i sin vardag och presentera politiska lösningar på reella problem. För mig är det viktigt att ett samhälle håller ihop, Trumphs strategi som sliter isär samhället skapar grund för en ökad social oro.