Oro över finska planer på slutförvaring av kärnbränsle

Av , , Bli först att kommentera 11

Vid dagens Näringslivs- och planeringsutskottet beslutade vi om ett remissvar till Naturvårdsverket där vi i Umeå avråder från planerna på slutförvar av  kärnbränsle utanför Pyhäjoki i Finland.

Avståndet från en planerad anläggning i närheten av Pyhäjoki är inte särskilt stort till Sverige vid en eventuell olycka eller hotbild. Det finns ett antal oroande aspekter, från mindre läckage till underjorden som är mycket svåra att åtgärda till större läckage i form av olyckor eller attentat. Finland har naturligtvis sin suveränitet att besluta om den aktuella anläggningen, men vi i Umeå kommun är djupt oroade och vill därför avråda från en placering i närheten av Pyhäjoki, omkring 200 km från Umeå i höjd med Robertsfors-Skellefteå .

Sist vi hade möjlighet att uttrycka vår åsikt i denna fråga via en remiss var för 10 år sedan, då avböjde vi att yttra oss. Frågan har även senare varit uppe till diskussion i kommunen, t ex har Miljöpartiet motionerat om att kommunen borde uttrycka sig negativt till de finländska planerna. Vi har dock valt att inte bifalla den typen av motioner eftersom de i realiteten inte skulle påverka något.

Nu när vi faktiskt kan påverka via ett remissvar till Naturvårdsverket är det naturligtvis viktigt att vi uttrycker vår åsikt, det handlar ju om slutförvaring i vårt närområde. Vår Socialdemokratiska inställning var självklar och är helt enligt vår partilinje. Vi ser med oro på såväl kärnkraft som slutförvaring av använt kärnbränsle. Vi anser inte att slutförvaring är en hållbar lösning. Vi uttrycker bl a  i vårt remissvar att vi från Umeå kommun vill delta i processen med miljökonsekvensbedömningen och vi menar även att den förändrade hotbilden t.ex. terrordåd  ska belysas i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbedömningen.

 

Umeå. Mer kollektivtrafik.

Av , , Bli först att kommentera 6

ultraI Umeå ser vi vikten av en väl utvecklad kollektivtrafik och satsar därför på dess utveckling.

Målsättningen för Ultra är att fördubbla marknadsandelen fram till år 2020. Sedan 2005 har resandet med lokaltrafiken ökat markant med omkring 3 600 000 resor. Det är framförallt tillväxten i Umeå tätort som ökat, men tillkomsten av Botniabanan samt det ökade utbudet mellan Umeå och de större tätorterna har också bidragit till det ökade kollektiva resandet.

För att bussåkandet ska bli så miljövänligt som möjligt när det gäller buller och utsläpp så tecknade kommunen redan hösten 2012 avtal med Umeåföretaget Hybricon om världens första fabriksnya snabbladdningsbara elbussar. Ambitionen är att kontinuerligt öka andelen elbussar och att de på sikt ska utgöra större delen av bussflottan.

Vid gårdagens styrelsemöte med UKF fastställde vi sommartidtabellen för 2017. I beslutet utökar vi utbudet jämfört med föregående års tidtabell. Anledningen till utökningen är att vi från förra sommaren kan se att resandet ökade under juli med 20% och under augusti med 28%. Tidigare har högsommartidtabellen gällt under 9 sommarveckor nu begränsar vi denna till 6 veckor.

Vasaplan är navet för kollektivtrafiken och en viktig mötesplats i Umeå. Området har behov av renovering och förbättringar, vi behöver säkerställa kapaciteten för framtida trafik och förbättra tillgängligheten.Vi ska nu göra Vasaplan säkrare, mer tillgänglig och finare.

Vi ska förbättra tillgängligheten med till exempel höga kantstenar som underlättar insteget till bussen, ledstråk och bra sittplatser. Det kommer även att byggas en mittrefug och busstrafiken kommer att enkelriktas på var sida om refugen. Mittrefugen medför smidiga byten på plattformen mellan olika busslinjer. Vasaplan kommer, precis som idag, även i framtiden att endast vara avsedd för kollektivtrafik, med undantag för vissa varuleveranser samt taxi.

Trafikverket har beviljat Umeå kommun stöd med finansiering av projektet via det så kallade Stadsmiljöavtal om drygt 49,75 miljoner kronor, inklusive utveckling av linje ett.

Umeå. Mer kollektivtrafik.