Oro över finska planer på slutförvaring av kärnbränsle

Vid dagens Näringslivs- och planeringsutskottet beslutade vi om ett remissvar till Naturvårdsverket där vi i Umeå avråder från planerna på slutförvar av  kärnbränsle utanför Pyhäjoki i Finland.

Avståndet från en planerad anläggning i närheten av Pyhäjoki är inte särskilt stort till Sverige vid en eventuell olycka eller hotbild. Det finns ett antal oroande aspekter, från mindre läckage till underjorden som är mycket svåra att åtgärda till större läckage i form av olyckor eller attentat. Finland har naturligtvis sin suveränitet att besluta om den aktuella anläggningen, men vi i Umeå kommun är djupt oroade och vill därför avråda från en placering i närheten av Pyhäjoki, omkring 200 km från Umeå i höjd med Robertsfors-Skellefteå .

Sist vi hade möjlighet att uttrycka vår åsikt i denna fråga via en remiss var för 10 år sedan, då avböjde vi att yttra oss. Frågan har även senare varit uppe till diskussion i kommunen, t ex har Miljöpartiet motionerat om att kommunen borde uttrycka sig negativt till de finländska planerna. Vi har dock valt att inte bifalla den typen av motioner eftersom de i realiteten inte skulle påverka något.

Nu när vi faktiskt kan påverka via ett remissvar till Naturvårdsverket är det naturligtvis viktigt att vi uttrycker vår åsikt, det handlar ju om slutförvaring i vårt närområde. Vår Socialdemokratiska inställning var självklar och är helt enligt vår partilinje. Vi ser med oro på såväl kärnkraft som slutförvaring av använt kärnbränsle. Vi anser inte att slutförvaring är en hållbar lösning. Vi uttrycker bl a  i vårt remissvar att vi från Umeå kommun vill delta i processen med miljökonsekvensbedömningen och vi menar även att den förändrade hotbilden t.ex. terrordåd  ska belysas i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbedömningen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.