Ny forskning visar vägen

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Idag kommer jag att vara med på en konferens på Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet. Anledningen är att det finns en stor internationell diskussion om hur mycket forskningen kan stärka både kognitiva och icke-kognitiva kompetenser i skolan.

Forskningen visar att sådana förmågor som inte mäts med traditionella kunskapstester kan ha stor betydelse för framgångar senare i livet. Det handlar främst om beteenden, attityder och socialt förmågor. Forskningen visar också bland annat att dessa icke-kognitiva kompetenser positivt påverkar de kognitiva och att elever med studieovana miljöer har mest att vinna på en ökad uppmärksamhet för icke-kognitiva kompetenser.

Svenska läroplaner har en lång tradition av att ge utrymme för att skolan arbetar med sådant som ansvarstagande, respekt och samarbetsförmåga. Men det sker inte alltid systematiskt och det är sällan som kompetenserna följs upp och testas.

Frågor som blir viktig att diskutera är hur icke-kognitiva kompetenser kan stimuleras eller tränas i skolan, samt om och i så fall hur de kan mätas, utvärderas eller testas. Två forskningsprojekt som arbetat med dessa frågor kommer idag att redovisa sina resultat.

Jag hoppas att vår skolminister är där och lär, det finns faktiskt forskning som kan utveckla skolan om vi vågar efterfråga den! Tycker att man ska se nyfiket på skolutveckling där forskning är med och utvecklar.

 
Hans Lindberg (s)