Politiken har tagit semester till nästa val

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Urban Bäckström, vd för Svenska Näringsliv gick på torsdagen ut i SvD Näringsliv och krävde breda samtal mellan de politiska blocken om bland annat energipolitiken, infrastruktursatsningar och forskning. Han kritiserade bristen på förslag i frågor som är avgörande för jobben och näringslivet.

Karl-Peter Thorvaldsson, Lo ordförande håller med Urban Bäckström om att regeringen måste göra mer offensiva satsningar. Urban gör helt rätt analys av faran med att under en lång tidsperiod sluta med reformer. Vi vet från andra länder att det går ett tag, men sedan kommer sanningen ifatt, säger Karl-Peter och pekar på Danmark som varnade exempel.
Jag har påpekat i tidigare bloggar att regeringen minskar utbildningsplatser på vuxenutbildningar, Yh-utbildningar och högskoleutbildningar vilket på sikt får allvarliga konsekvenser.
Håller med arbetsmarknadens parter om att något offensivt måste göras. Vi kan inte acceptera en hög arbetslöshet i Sverige där vi har en av Europas högsta ungdomsarbetslösheter.
Med risk att låta negativ tror jag att regering är trött och tagit semester till nästa val då vi inte ser något intresse av att minska arbetslösheten. Denna handlingsförlamning kommer också att påverka näringslivets möjligheter att kunna rekrytera arbetskraft med rätt kompetens då utbildningssystemet kollapsat.
Istället för att bara sänka skatterna borde vi satsa på utbildning som anknyter till näringslivet så att kunskap och arbete utvecklar Sverige och då behövs mer än semester på Rosenbad!
Hans Lindberg (s)