Viktig kompetensförsörjning

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Jag är ordförande för utbildningsdelegationen på Region Västerbotten. I detta uppdrag ingår ett regeringsuppdrag om att ta fram en kompetensförsörjningsplattform för Västerbotten.
Den nya plattformen ska lyfta fram rekryteringsbehov, utbildningsbehov för att människor ska stimuleras till arbete.  
En del positiva effekter av detta arbete börjar bubbla fram genom att en del kommuner börjar se hur man kan erbjuda eftergymnasiala utbildningar som anknyter till branscher som behöver arbetskraft. Vi ser även en förbättring genom att vuxenutbildningen i länet har gemensamt upphandlat extern Vux-utbildning. Detta skapar förutsättningar till livslångt lärande och möjligheter till omställningsutbildningar i hela länet.
Det som är viktigt är att kommuner och arbetsförmedling samråder så att man inte erbjuder samma utbildningar. Ett exempel på detta var att Komvux i Umeå hade fått pengar till tandsköterskeutbildning som senare arbetsförmedlingen erbjöd. Båda aktörerna fick i detta fall stadsbidrag för att bedriva utbildningarna. Det tråkiga var att komvuxutbildningen fick svårt att rekrytera ungdomarna till utbildningen och stadsbidragspengarna fick skickas tillbaka. Vi måste använda våra utbildningspengar klockare.
Kompitensförsörjningsuppdraget tycker jag handlar mycket om att få hela utbildningsväsendet i form av universitet, folkhögskolor Vux, gymnasieskolor och näringslivet sitta i ett och samma rum och pratar utbildning och rekryteringsbehov. Vi behöver mer verkstad i denna viktiga utvecklingsfråga för länet och då är det viktigt att sitta i samma rum alla aktörer och fatta kloka besluta.
Ett problem är att regeringen minskar stadsbidrag till kommunernas vuxenutbildning, bara 26 % av ansökta yh- utbildningar godkänns för att få starta igång. Ska regeringen stjälpa oss eller hjälpa oss. Fram till dagsdato är gymnasiereformen underfinansiera 1,9 miljarder enligt SKL och 600 miljoner minskas vuxenutbildningarna i landet. Minskade stadsbidrag från regeringen bromsar upp den possitiva utvecklingen  vi sett i inom kompitensförsörjningen.
Vi ska göra det vi kan i länet med att skapa utbildning och arbetstillfällen, men vi behöver regerings hjälp i form av mer pengar till utbildning, omställningsarbete och innovation.
Hans Lindberg(s)