Regional tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Idag åker jag upp till Skellefteå och ska vara med på regionfullmäktige.
På dagordningen kommer vi att revidera det Regionala Tillväxtprogramet.
Mycket handlar om att vi behöver fler människor, fler företag och öka kunskaperna bland våra medborgare för att utveckla Västerbotten.  Som jag ser det är det en stor utmaning att få dessa tre parametrar att positivt utvecklas.
Ett av de viktigaste arbeten som nu Region Västerbotten jobbar med är ett regeringsuppdrag om att ta fram en kompitensförsörjningsplattform för Regionen. Målsättningen är att få utbildningsväsendet och näringslivet att vara på ett och samma ställe där näringslivet frågar efter utbildning och utbildningsväsendet svarar upp med uppdragsutbildningar.  Tanken är att det ska vara en nära samverkan mellan alla aktörer så att arbetskraft ska få rätt kompetens och går rätt utbildning.
Till detta har jag nämnt i tidigare blogg att även jobba med arbetskraftsinvandring för att Västerbotten ska kunna rekrytera till exempelvis till Vård och omsorg, gruvnäring.
Alla måste ta denna utmaning på allvar då det kan vara tillväxthämmande om vi inte gör något.
Hans Lindberg (s)