När rekordgenerationen ställer krav

Av , , Bli först att kommentera 2

 

 
I en djupintervju som analysföretaget Kairos Future gjort med den så kallade rekordgenerationen som nu börjar pensionera sig ställs höga krav på samhället.
När rekordgenerationen och anhöriggruppen fått svara på frågan om hur livet som framtida pensionär kommer att bli är 4 av 5 positivt inställda. Varannan av de personer födda mellan 1945 och 1954 tror till och med att livet kommer att förändras till det bättre. Två tredjedelar litar dock inte på att äldreomsorgen kommer att ta hand om dem när det väl behövs.
Det kommer att ställas betydligt högra krav på samhället framöver inom detta område. Och frågan är om vi har råd utifrån dagens finansiering. Dessutom pratas det mer och mer om anhörigas roll i vården och är på väg att bli en allt känsligare fråga.
Hur kan vi möta upp rekordgenerationen behov på att ha roligt, stimmuleras och utvecklas som individer inom äldreomsorgen. Den mediala bilden av äldreomsorgen är inte alltid skönmålande och skapar oro inför framtiden för våra äldre.
Utmaningarna är med andra ord stora och tror att framtiden kommer att ställa större krav på samhället inom detta område.
 
Hans Lindberg (s)

Sverige tappar i rankingen

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Det Svenska socialförsäkringssystemet utlovar att vi ska ha 80 % av inkomst vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Idag har var tionde av våra yrkesarbetande 80 % av sin lön vid arbetslöshet. Bland de sjukskrivna når knappt hälften upp 80 % av lönen. Anledningen är att regeringens retorik har handlat mer om bidrag när vi pratar om socialförsäkringarna istället för att prata om att försäkringarna är ett skydd mot inkomstbortfall.
I en rapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen bekräftas det att trygghet vid sjukdom och arbetslöshet har försämrats radikalt sedan 90 talet. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen och arbetskadeförsäkringen ligger vi nu under OECD-snitt.
Detta är oroväckande att vi tappar i ranking mot länder som inte ens har samma förutsättningar som den svenska välfärden har att skapa ett gott samhälle.
Felet ligger på den nya regeringen men även den gamla då försämringarna påbörjades i början av 90 talet.  Det är av största vikt att medborgarna kan lita på socialförsäkringarna oavsett regering och att vi hittar blocköverskridande överenskommelse där även pensionssystemet måste ses över
Sverige ska ha bra och begripliga socialförsäkringar som håller sina löften om inkomstborfall, inte som nu, för medborgarna bakom ljuset då många tvingas gå från hem och hus vid sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet.
 
Hans Lindberg (s)