Turismen

Av , , Bli först att kommentera 7

 

250 miljarder omsätter turismen och det jobbar ca 160 000 människor inom branschen i Sverige. Den globala turismen kommer att växa med 90 % fram till 2030 enligt turistbranschen.
Efter att jag tog emot stafettpinnen på yrkes-SM i Malmö där Västerbotten ska genomföra SM 2014 kom teknikföretagens företrädare och skakade hand med mig. Grattis och bara så att du vet kommer vi att ha en branschträff i anslutning till SM med ca 300-500 deltagare. Besökande kommer att spendera pengar i detta fall i Umeå och inbringa skatteintäckter för kommunen. Vi måste bli bättre på att locka hit fler besökare till länet för att vi ska också  få en bra välfärd.
Turismen är en underskattad tillväxtbranch och det är viktigt att vi vågar satsa på utbildning inom detta område.   
Vi måste bli bättre på att förvalta våra naturresurser och visa upp vårt fina Västerbotten. Det innebär att vi behöver fler turistentreprenörer och ett ändrat tankesätt kring turism.
Hans Lindberg (s)