Ungas levnadsvillkor försämras

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
År 2011 fick 6,7 procent av tjejerna i åldrarna 20-24 år antidepressiva läkemedel utskrivna på recept. Motsvarande siffra för killarna var 3,6 procent. Fem år tidigare, år 2006, var motsvarande siffror 6,0 respektive 3,0 procent.
Det blåser förändringarnas vind i samhället där fler mår sämre och sämre. Vad kan det bero på? Ser vi till ungdomars levnadssituation har regeringen valt att försämra och tagit bort räntesubventioner för byggare som bygger hyreslägenheter. Det innebär att färre hyreslägenheter byggs då det är svårt att få finansiering av byggnationen. Många ung har hyresrätten som det första boendet då de inte har pengar till bostadsrätt. Det har också minskats utbildningsplatser på vuxenutbildning och högskola. Som lök till laxen har Sverige en av Europas högsta ungdomsarbetslösheter.
Det är inte så konstigt att unga ökar sitt illamående då alla dörrar är stängda till ett drägligt liv med boende och egen försörjning.
Vi måste stimulera hyresrätten även i stora städer så att ungdomar kan flytta hemifrån och att utbildningen möter upp rådande arbetslöshet och efterfrågan från näringslivet.
Vi har inte hört något av regeringen i dessa frågor, vilket gör mig besviken. Ungdomarna är vår framtid och våra unga måste få bättre levnadsvillkor och en bra start i livet.
Då räcker det inte för regeringen att dra i handbromen och backa in i framtiden!
 
Hans Lindberg (s)