Framtidens skola

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Mycket visar att vi har behov av att utveckla lärandet i den Svenska skolan. Vi måste fundera på vad våra ungdomar behöver för framtida kunskaper för att klara av morgondagens samhälle.
På vilket sätt ska vi lära och hur ska vi slutligen mäta de nya kunskaperna. Den gamla men även dagens skolas kunskapsupplägg kan härröras i vissa fall till början av 1900-talet vilket visar att något måste göras.
Idag har det blivit viktigare och viktigare att kunna sortera och kritiskt granska då informationsflödet ökat markant. Dagens informations utveckling kan inte jämföras med 70-80 talets samhälle. Det är inte så att sanningen längre står mellan sidan 2 och 14 i läroboken då länder och teknisk utveckling förändras och beskrivna händelser förändrats.
Allt detta landar i den Svenska skoldebatten med ” hur vi ska testa kunskapen ännu mer”, men vet vi då vilka kunskaper vi ska mäta när omvärlden förändras i allt högre takt.
Björklund behöver en vänstersväng och då fundera på vilka framtida kunskaper vi behöver och därefter fundera på hur vi ska mäta de nya kunskaperna och inte som idag tvärt om.
Igår lyssnade jag på 2 forskarlag som pekar ut dagens skola som omodern med anledning av det beskrivna och vill att vi politiker börjar bryta i frågan och tar sikte på framtidens skola. 
Jag ser det som en utmaning, gör regeringen det?
Hans Lindberg (s)