Tekniken gör att regeringen gör vänstersväng

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Regeringen beslutade förra torsdagen att tillsätta en digitaliseringskommission, som ska se till att Sverige blir bäst i världen på att utnyttja den nya teknikens möjligheter.
Jag välkomnar att regeringen nu erkänner att man måste börja se tekniken som en tillgång och framgångsfaktor. Ser vi till skolans värld beslutade Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i Umeå att alla elever skulle ha tillgång till bärbara datorer 2006, 2010 hade alla 3 årskullarna på gymnasiet bärbara datorer. V i var först ut i Sverige med denna digitala satsning.
Detta har inneburit att vi har utvecklat nya lärostilar så att eleverna utvecklar sitt lärande.
Skolan har varit under lång tid digital vit fläck. Vi har inte i Umeå känt något nationellt stöd i att ge eleverna digitala kompetenser. Hoppas att skolministern börjar prata om hur vi individualisera inlärningen och då är tekniken ett hjälpmedel som hjälper eleverna till bättre resultat.
Nya gymnasiereform och skollag lyfter inte upp detta viktiga område i någon större omfattning.
Min uppfattning är att skolan är ett samhällsbygge där eleven ska få bredare kompetenser där digital kompetens är centrala.
 
Hans Lindberg (s)