SFI utvecklar Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår var jag på besök på SFI skolan i Umeå (Svenska för invandrare). Utbildningsdepartimentet som också varit på besökt ger goda vitsord över god kvalitet och jag kan bara konstatera och intyga att det är bra verksamhet. 

Det som är slående i skolan är att det finns så många individer med förmågor och kunskaper som bara väntar på att knäcka koden till det svenska språket för att sedan gå vidare i det svenska samhället. Upplevde att det fanns en stor tacksamhet över att få chansen att kunna få kunskap vilket inte är alldeles självklar i många länder. Det finns ett helhetstänk i utbildningen där skolan på Mossvägen tar hand om hela människan där behoven styr.
Den Svenska välfärden erbjuder en avgiftsfri skola vilket jag tycker att vi ska vara stolta över. Regeringen kommer att slå sönder detta genom att genomföra friskolereform inom SFI utbildningen. Risken är att vi får samma drivkraft som vi fått i friskoleöveretableringarna av gymnasieskolor där kunskapen kommer i andra hand och vinstutdelning kommer i första hand.
Det var roligt att få träffa eleverna på SFI skolan. Det fanns mycket glädje och tacksamhet vilket jag tycker att vi svenska borde visa i större omfattning då den svenska välfärden inte är en självklarhet.
Återigen tack för alla frågor och samtal där jag tar med mig frågorna som togs upp och för tillbaka de till kommunen. Exempel på detta är bättre praktikmöjligheter i kommunen och bättre möjligheter till sjukvårdssvenska.
Hans Lindberg (s)