Etablera en mönstringsenhet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

SOU2016_63Med anledning av att Försvarsmakten har förband/enheter här i Umeå så skickar kommunen i dagarna en remiss till betänkande ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” SOU 2016:63. Utredningens bedömning är att regeringen bör fatta beslut om att återinföra värnplikten.

För mig är det självklart att en mönstringsenhet bör placeras i Umeå. Vi har redan idag ett gott samarbete med Försvarsmakten som är en viktig del av arbetsmarknaden i Umeå. Vi har dessutom under lång tid jobbat aktivt i ett nära samarbete med såväl Umeå Universitet, FOI, Skyddscentrum

Vi vet att det i dagsläget saknas möjlighet för mönstring norr om Stockholm. Försvarsmakten bör därför etablera en ny mönstringsenhet här i Umeå. Vi har en mycket central placering i norra Sverige. Umeås läge och våra goda kommunikationer gör att vi ser stora fördelar med att en mönstringsenhet lokaliseras här. Närheten och samarbetet med Norrlands Universitetssjukhus (NUS) är dessutom en stor fördel kopplat till framtida mönstring i Umeå.

 

Bli först att kommentera

Samråd på Ersboda om Norrbotniabanan

Av , , Bli först att kommentera 5

Norrbotnabanans styrelseDen befintliga stambanan genom Norrlands inland är idag inte särskilt strategiskt placerad varken för industrins transporter eller för persontrafiken. Genom tillkomsten av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå skapas förutsättningar för såväl en hållbar samhällsutveckling som ökad konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet. Den nya järnvägen ska i första hand förstärka godstrafiken, men även möjliggöra persontrafik längs Norrlandskusten.

Under Norrbotniabanans styrelse i veckan fick vi rapport från det samråd som ägde rum den 6 december för sträckan Umeå-Dåva. Mötet hölls på Ersboda Folkets hus. Det var ett bra och välbesökt möte där cirka 150 intresserade deltog med frågor och synpunkter. Ett av de mer frekventa medskicken var att bevara området söder om Norrbotniabanan där flera mötesdeltagarna påtalade vikten av att bevara friluftsområdet.Presentationen från mötet finns på Trafikverkets hemsida.

Arbetet löper förövrigt på helt enligt plan för bygget av Norrbotniabanan.

Gå gärna in på trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/Dokument/

 

 

Bli först att kommentera