Besvikelse och ilska över regeringens beslut

Av , , Bli först att kommentera 13

Nu på morgonen kom beskedet att Jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg. Jag känner stor besvikelse och ilska över regeringens beslut.

Regeringen har uttalat att de ska utlokalisera myndigheter i hela landet. Civilminister Ardalan Shekarabi skrev i en debattartikel i Dagens samhälle för drygt ett år sedan  ”Regeringen ska… ta ett tydligare grepp över myndigheternas lokalisering för att garantera en närvaro i hela landet” och fortsatte ”Regeringen kommer inte att stillatigande se på när klyftorna växer i vårt land. Det är dags att ta verkligt ansvar för att hålla ihop Sverige”.

Umeå har stor kompetens, infrastruktur och en lång tradition av att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Vi har t ex Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå Universitet som är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence.  UCGS  har också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå. Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet, det enda norr om Uppsala, som ger en god kompetensförsörjning inom samtliga kompetensområden en Jämställdhetsmyndighet behöver ha tillgång till. Vi är även en av de kommuner i Sverige som har jobbat längst med jämställdhetsintegrering och vi har ett mycket framgångsrikt arbete. Detta faktum har dessutom poängterats av  CEMR – observatoriet som en modellstad för jämställdhet i Europa.

Nu när en ny myndighet inrättas lokaliseras den alltså återigen i en storstad, Göteborg. Jag känner mig oerhört besviken på regeringen och en ilska över beslutet. Regeringen måste ta sitt ansvar för att lokalisera myndigheter även i Norrland.

Det är för mig obegripligt att regeringen lokaliserar Jämställdhetsmyndigheten till Göteborg. Vart tog beslutet om ansvar för att hålla ihop hela Sverige vägen? Det hade varit naturligt att lokalisera Jämställdhetsmyndigheten till Umeå i Norrland med en redan uppbyggd kompetens och infrastruktur för myndighetens ansvarsområde.

 

Bli först att kommentera