UmeBrå- en viktig aktör för det trygga Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Broparken_447I veckan har vi haft styrelsemöte i UmeBrå -som är kommunens lokala brotts- och drogförebyggande råd- och fastställt aktivitetsplanen för de kommande två åren. Rådet har en mycket viktig uppgift för att skapa trygghet och delaktighet i ett växande Umeå. Målen är att minska brottsligheten öka tryggheten samt minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning samt motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet i Umeå kommun. Fokus ligger på de förebyggande åtgärderna och det senaste året har vi arbetat med jämställdhet som en metod i det förebyggande arbetet.

Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Umeå sticker ut i alla undersökningar som en trygg kommun att leva och bo i. Men för en kommun i stark tillväxt är det oerhört viktigt att ständigt fokusera på trygghetsfrågorna. När vi blir fler och fler och genom förtätningarna i staden som gör att människor kommer närmare varandra är det än mer viktigt att alltid ha med sig trygghetsfrågorna. Det är oerhört viktigt att medborgare i Umeå kommun kan fortsätta känna sig trygga och uppleva livskvalitet i vår växande stad- den uppgiften tar vi på stort allvar.

Vi arbetar strategiskt inom olika områden och har t ex UmeBrå forum som är en mötesplats för aktörer i det drog- och brottsförebyggande arbetet. Vi arbetar även i lokala förebyggande råd genom socialtjänstens fältgrupp och HLT, skolpersonal, elevhälsan och Umeå Fritid.  Till dessa bjuds även polisen och landstinget in. Vi samverkar även med universitetet och studentkårerna för att skapa trygghet på universitetsområden samt med det förebyggande arbetet. Vi genomför medborgardialoger, deltar i länsstyrelsens nätverk samt deltar i Polisens nätverk mot organiserad brottslighet. Vi arbetar även med selektiv prevention och har t ex samverkansråd för såväl ensamkommande ungdomar som unga med funktionsnedsättningar.

Vi arbetar med utvecklat föräldrastöd som t ex ”Famljepeppen” och trygghetsskapande åtgärder som trygghet i det offentliga rummet och nattvandringar. Vi har även våldsförebyggande insatser där arbetet i hög grad kopplas ihop med missbruk och jämställdhets och jämlikhetsfrågor samt Umeåkommuns arbete med en handlingsplan mot våld.

För att kunna genomföra detta arbete på ett bra och kvalitativt  sätt genomför vi en hel del kartläggningar och arbetar med omvärldsbevakning och kompetensfrågor.

Umeå är en trygg kommun att leva och bo i. Så ska vi fortsätta att ha det. Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet är oerhört viktigt för mig som kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera