Vänsterpartiet sviker glesbygden

Av , , Bli först att kommentera 5

Vänsterpartiet i Umeå kommun slår sig gärna för bröstet och försöker framstå som glesbygdens försvarare och hjältar. Men, när det kommer till kritan sviker de glesbygden.

Ett tydligt exempel på detta är veckans behandling av detaljplan 3:7 för Holmön. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utökat fritidsboende och tillfartsvägar.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta utveckla Holmön och yrkade därför bifall till detaljplanen. Tyvärr är inte Vänsterpartiet (och KD) lika välvilligt inställda till att utveckla denna glesbygd och yrkade avslag på förslaget.

Bli först att kommentera