Umeå kommun tillbaka till positivt resultat

Av , , Bli först att kommentera 8

 

resultat 2016I dag under kommunfullmäktige så godkändes årsredovisningen för 2016. Vi kunde fastställa kommunens resultat till + 85 miljoner och kommunkoncernens resultat till +349 miljoner kronor. Vi har lyckats minska nettokostnadsutvecklingen som 2015 låg på 4,1% till 3,2% 2016.

Det kändes riktigt bra, vi har lyckats vända den ekonomiska trenden från underskottet (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på + 85 miljoner kronor. Jag tycker att det är på sin plats att faktiskt  tacka nämnderna för deras gedigna och budgetmedvetna arbete i denna process.

Målet är naturligtvis att kommunens resultat förbättras ytterligare under kommande år. Vi kommer fortsättningsvis att kontinuerligt se över kostnadsläget och mycket noga överväga framtida investeringar. Det är avgörande för att vi ska klara nödvändiga investeringar inom skola, omsorg och andra verksamheter utan att öka låneskulden. För behoven blir större nu när Umeå växer så det knakar. Under förra året ökade vi med drygt 2 100 personer. Det är bland de högsta noteringarna genom tiderna och en bekräftelse på att Umeå är en attraktiv kommun.

Bli först att kommentera

150 miljoner till gymnasiets introduktionsprogram

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen förstärker gymnasieskolans introduktionsprogram med 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017. Det är bra!

Just Introduktionsprogrammen är mycket viktiga för att obehöriga elever ska kunna nå behörighet till ett nationellt program. Och vi vet att antalet elever i introduktionsprogram har ökat kraftigt de senaste åren. Satsningen görs för att fler elever i introduktionsprogrammen ska bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det är idag oerhört viktigt att ha en gymnasieutbildning för att kunna bli självständig och etablera sig i arbetslivet. Vi kan genom statistiken konstatera att de ungdomar som fastnar i arbetslöshet är de som saknar  gymnasieutbildning.

Bli först att kommentera