V respekterar inte demokratiskt fattade beslut

Scharinska_2Gång på gång aktualiserar Vänsterpartiet i Umeå frågor som det redan fattats demokratiska beslut om. Genom motioner och interpellationer till kommunfullmäktige försöker de hålla liv i frågor som redan avhandlats och där de inte fått gehör för sin åsikt. Det senaste exemplet är nu försäljningen av Scharinska villan

Ärendet har varit aktuellt under cirka ett års tid och alla beslut har fattats i demokratisk ordning. Trots att ärendet redan är avgjort och försäljningsprocessen i stort sett är klar väljer Vänsterpartiet att hålla liv i frågan genom en interpellation till kommunfullmäktige som innehåller frågor som är påståenden och dessutom felaktiga. V väljer även att skicka ut ett pressmeddelande där de bland annat tycker att vi socialdemokrater borde skämmas. Nej vi Socialdemokrater skäms inte för att vi genomför demokratiskt fattade beslut. Men Vänsterpartiet kanske borde fundera över sin demokratisyn?

När det gäller hela processen kring Scharinska Villan är det viktigt att komma ihåg att kommunen -som fastighetsägare- blev ålagda av Länsstyrelsen att vidta renoveringsåtgärder då de ansåg att fastigheten var för nedgången. I Länsstyrelsens förhållningssätt efter renovering slås bl a fast att ”Förslitning och nötning måste minimeras. Antalet människor som samtidigt får vistas i lokalerna ska vara måttligt och måste minskas i förhållande till dagsläget”. ”Återkommande renoveringar till följd av stor förslitning är uteslutet. Varje renovering tar bort en del av husets originalskick.” ”Stötskador måste undvikas. Verksamhet som medför in- och utlastning av större eller tyngre föremål är därför olämpligt”. ”Scharinska villan är inte byggd för offentlig verksamhet, vilket bör beaktas vid framtida upplåtelser. En allmän målsättning för byggnadsminnen är dock att deras kulturhistoriska värden ska komma allmänheten till del”.

Scharinska Villan har renoverats enligt byggnadsminnesförklaringen. I renoveringsarbetet har gamla metoder och arbetssätt använts av entreprenörer och konsulter som har god kännedom om antikvariska arbeten. Länsstyrelsen har godkänt alla antikvariska arbeten i huset. Efter renovering har kommunen i enlighet med det lokalförsörjningsdirektiv som fastställts utrett internt om någon verksamhet har behov av lokalerna. Ingen verksamhet anmälde intresse – inte Kulturnämnden och inte AB Bostaden som Vänsterpartiet påstår- för lokalerna varför fastigheten i enlighet med lokalförsörjningsdirektivet ska försäljas. Då fastigheten dock har ett kulturhistoriskt värde ville vi Socialdemokrater i första hand undersöka om AB Bostaden kunde vara intresserade av att köpa fastigheten. Efter överväganden tackade dock Bostaden nej till detta erbjudande. I december 2016 fattade därför kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja Scharinska villan.

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut, det är än mer anmärkningsvärt att de dessutom framför direkta felaktigheter i interpellationen. Men mest anmärkningsvärt av allt är ändå att Vänsterpartiet hellre lägger pengar på en byggnad som kommunen inte kan hyra ut istället för att lägga pengarna på lokaler inom vård, skola och omsorg. Det är direkt oansvarigt av Vänsterpartiet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.