En sammanhållen politik för landsbygden

landsbygd3I går hade vi på Näringslivs- och planeringsutskottet att besluta om ett yttrande från kommunen med anledning av  den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd på Sveriges landsbygder.

Vi skriver i vårt remissyttrande att Umeå kommun är positiva till slutbetänkandet och att vi anser att förslaget i största möjliga mån ska genomföras. Dock poängterar vi att vi saknar förslag och insatser för att stärka flygets och järnvägens del av transportinfrastrukturen.  Vi påtalat även att kommittén inte tillräckligt har fokuserat på de utmaningar och behov som finns på den tätortsnära landsbygden likt Umeå landsbygd samt att vi saknar insatser som gynnar den platsbundna besöksnäringen.

Vi Socialdemokrater fick dessutom gehör för våra särskilda yrkanden om:

•att betona vikten av att en omfördelning av medel enligt landsbygdsförordningen delåtgärd 16:7 sker med 100 miljoner kronor till de fem idag bortprioriterade områdena ,varav URnära är ett.

•att Umeå kommun blir ett centrum för arbetsmarknadsregionen.

•att förslaget om IT-satsning genomförs och breddas till att inte bara gälla  utbyggnad utan även gäller kvalitetssäkring, tekniska uppgraderingar och komptensförstärkningar.

•att Umeå universitet ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

•att ett årligt statsbidrag införs för att landsbygden ska kunna etablera och  utveckla utbildningscentra för högre utbildning samt

•att det särskilda landsbygdslånet införs.

Inom Socialdemokraterna i Umeå kommun genomförs just nu ett gediget arbete för att ta fram en långsiktig och hållbar landsbygdspolitik. I vår strävan att bli 200 000 invånare år 2050 är det oerhört viktigt att det finns strategier även för landsbygden. Vi vill skapa en hållbar bebyggelse struktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.