Bra dialog med Lärarförbundet

Av , , Bli först att kommentera 3

A9A25469-D839-4C3B-99E6-44A4E1A39B65Igår träffade jag och kommunalrådskollegan Margareta Rönngren Lärarförbundets ordförande i Umeå lokalavdelning Anna Olskog samt Johan Norberg.

Vi diskuterade allt från lärarnas arbetsmiljö till bemannings- och kvalitetsfrågor. En viktig aspekt vi diskuterade handlade om hur vi kan lyfta bort en del av administrationen från lärarna.

Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med Lärarförbundet för att tillsammans hitta lösningar på skolans utmaningar i Umeå.

Bli först att kommentera

Vinsten blir kvar i sin helhet

Av , , Bli först att kommentera 1

E3481022-F379-4A95-B1BC-38B669B410D8Idag svarar jag Gunnar Lantz i Folkbladet under rubriken Vinsten ”skyfflas” inte vidare.

Gunnar Lantz oroar sig i en insändare om avyttringen inom AB Bostaden och hur resurserna kommer användas inom kommunkoncernen.

Fakta är att AB Bostaden, som lyder under lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, har att rätta sig efter bestämmelser om begränsningar av värdeöverföring.

Begränsningen innebär att Bostadens eventuella värdeöverföring, exempelvis koncernbidrag, inte får överstiga ett visst belopp. Det får inte överstiga ett belopp som motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet räknat på det kapital som ägaren skjutit till i bolaget som betalning för aktierna. Koncernbidraget får dessutom högst uppgå till hälften av bolagets resultat. För Bostaden innebär det att bolaget kan överföra cirka 2 miljoner kronor av sin vinst före skatt till moder- eller systerbolag utifrån dagens nivå på statslåneräntan och ägarens kapital i bolaget.

Bostadens vinst kan alltså inte på något sätt användas till att, som Gunnar Lantz uttrycker sig ”Skyfflar över pengar till mindre framgångsrika delar om det gynnar koncernen i stort” utan i stort sett hela vinsten stannar i bolaget och används till att investera och stärka bolagets ekonomi på lång sikt.

Under de senaste åren har inte moderbolaget, UKF, nyttjat möjligheten att ta emot koncernbidrag från Bostaden.

Det finns undantag från begränsningsregeln ovan, något som vi i Umeå har valt att inte nyttja. Ett allmännyttigt bostadsaktiebolag får föra över hälften av vinsten som uppkommit vid en försäljning av en fastighet föregående år och även överföra överskott som uppkommit föregående år om det används för åtgärder, inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Vinsten från försäljningen kommer att finnas kvar i sin helhet i AB Bostaden, trots möjligheten att skicka delar av den till moderbolaget. 

Umeå är en av de kommuner i Sverige med högst låneskuld per innevånare, vilket alltid vägs in när kapitalinstitut ska låna ut pengar.

Den dryga miljard som kommer in från försäljningen ger ett låneutrymme för övriga verksamheter i kommunkoncernen att genomföra nödvändiga investeringar i välfärden för Umeåbornas bästa.

 

Bli först att kommentera