Viktigt att ha budget i balans

 

Vi vill att välfärden ska gå före skattesänkningar. Ökade klyftor och ökade otrygghet utvecklar inte Umeå. Det är viktigt att vi skapar jobb och tillväxt som lyfter Umeå nationellt och internationellt och då behövs starka finanser.
En stor utmaning för oss är den rådande ungdomsarbestlösheten där vi saknar en politik från regeringen. Den kommunala vuxenutbildningen får mindre stadsbidrag med 10 miljoner. Färre högskolplatser och få arbetsmarknadsutbildningar från arbetsförmedlingen hjälper inte ungdomarna ut i arbete. Under kommande år vill jag se över hur vi kan styra över pengar från gymnasieskolan till vuxenutbildningen då ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög.
Ett område som är strategiskt viktigt för Umeås utveckling är byggnadsnämndens arbete. Där gör vi en satsning med 4 miljoner så att planer och bygglov ska smidigt hanteras och utveckla Umeå.
Umeå växer och där förstärker vi med 20 miljoner till barnomsorgen. Kommundelsnämnderna får också budgetförstärkningar för att klara av barngrupperna. Socialtjänsten får en ramökning på 13 miljoner för äldreomsorgen, ytterligare 10 miljoner från Tilda-medel kommer socialtjänsten att få tillgång till. Även Tekniska nämnden, Hälso och miljö nämnden och fritidnämnden får budgetförstärkningar
Den borgerliga alliansen vill sänka skatten med 200 miljoner fram till valet 2014 och bara prioritera välfärdens kärna. Allt låter bra så här långt, men det kommer inte att finnas pengar till volymökningar. Tror någon att det inte kommer att flytta hit människor, kanske få barn, kanske besöka biblotek och andra fritidsverksamheter. Behöver man inte transportera sig på cykelvägar med cykel eller kollektivtrafik till jobbet osv. Allt detta skapar ekonomiska krav på kommunala verksamheter.  Ser vi till befolkningstillväxten i Umeå har den varit positiv sedan 50 talet. Tror man däremot att Umeå kommer stanna av i utvecklingen då kan alliansens budget vara ett alternativ
Det kommer att skilja 200 miljoner i budgeten och vi lovar samma verksamhet, anledningen från alliansens sida är sänkta skatter. Uppsägning av personal i kommunen ligger i alliansens budget och kommer inte att hinnas med. Ställtiden ligger på 10 månader innan personal avslutar sin anställning och eventuella effektivisering slår in. Det är luft i deras budget utan att göra politiska värderingar.  Skattesänkningarna slår in efter nyår 2013 och minskar drastiskt pengar till skola vård och omsorg.
Regeringen har misslyckats i jobbpolitiken och har inga förslag på reformer och idéer på morgondagens samhällsutveckling. Alliansen i Umeå kör i samma spår och lovar sänka skatten vilket minskar reformutrymmet.
Tycker att vi ska ha en budget i balans och starka finanser vilket även Ander Borg har tydligt deklarerat.
 I Umeå vill vi Socialdemokrater värna om jobb och tillväxt som finansierar vår gemensamma välfärd för alla. Trygghet och tillväxt går hand i hand.
Hans Lindberg (s)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.