Sociala företag, återvinning och aterbruka.com

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Idag ska jag vara med och inviga en konferens som ska lyfta upp projekt som jobbar framgångsrikt med långtidsarbetslösa personer med bl.a. återvinning och återbruk. Det kommer att handla om att ”tänka utanför boxen”
Lite exempel på vad som kommer att behandlas under konferensen:
Coaching: En metod som utgår från personens egen öppna och dolda kunskap, samtunderstöder beslut för personen baserade på de egna tankarna och den egna kunskapen. I ett coachande samtal, har samtalsledaren ingen egen agenda för personen som är i samtalet.
Lösningsfokuserat samtalssätt: Lösningsfokus är ett verktyg som ser här och nu och framåt där vägen framåt är små steg som vi ligger väldigt nära i vardagen.
Motiverande intervjuer: Ett samtalssätt som är baserat på förhållningssätt och en hel del nyckelord och andra verktyg. Den är manualbaserad.
Erfarenhetsutbyte: Hur kan vi öka återbruk och innovation? Hur arbetar andra kommuner med LSS-grupper? Alkohol och drogpolicy i respektive kommun?
I övrigt kommer kommunerna att avrapportera goda exempel där vi ska vara särskilt stolta över Ungdomstorget som finns inom Vivas verksamhet i Umeå. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen och Lanstinget samordnar sina resurser inom Ungdomstorget. En väg in och 100 vägar ut som vi brukar säga. Många av ungdomarna hade tidigare varit runt på olika myndigeter i över än 10 år utan att fått rätt hjälp. Idag är det kortare ledtider genom att vi tillskapat ungdomstorget.
Det ska bli en intressant konferens och möjlighet att föra dialog om bra arbetsmarknadsprojekt och social företag för att minska långtidsarbetslösheten.
Hans Lindberg (s)