Biogas utvecklar sjöfarten

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Nu är den sjöstatt den nya färjan som Viking Line har beställt. Den kommer att gå på ett dual fuel-typ, där diesel används som tändning av motorerna och biogas är drivmedlet.
Den nya innovativa färjan kommer att minska kväveutsläppen med 90 %, partiklar med 99% och koldioxidutsläppen med 20%. Med det nya Lng bränslet i tanken minimeras utsläppen av svavel.
 
 
Anledningen till de nya innovationerna inom sjöfarten är det nya svaveldirektivet som ökar bränslekostnaderna rejält för sjöfarten i Östersjön.
Vi kommer nog att se fler rederier som börjar se över bränslet som fartygen går på när det är mer ekonomiskt att jobba med mer miljövänliga bränslen vilket jag tycker är positivt.
 
Hans Lindberg (s)

Träff med Svenskt näringsliv

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Idag har jag blivit inbjuden av Svenskt näringsliv för att prata om rankingen som föreningen tar fram årligen på företagsklimatet i kommunerna. Det ska bli intressant att föra en dialog om detta då det finns olika uppfattningar om vad som är hönan och ägget i samanhanget.   Vad gör framgångsrika kommuner enligt rankingen och vad gör kommuner som ligger längre ner på rankingen? Eventuellt kommer vi att besöka lite företag under förmiddagen.  Det ska bli roligt att få bryta i dessa viktiga frågor.

Hans Lindberg (s)