Sant eller falskt om biogas

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Det har på senare tid funnits olika uppfattningar om biogas är miljövänligt eller inte. De mätningar som oftast hänvisats till är mätningar som genomförts i Lund. Staden hade problem med Nox vid mätstationen som låg intill “bussgatan”. När de bytte till gasdrivna bussar klarade de gränsvärdena. Kan vara bra som jämförande verkligt exempel! Referens: Catharina Dahlström Lunds kommun

 

Bättre eller sämre med biogas jämfört med diesel eller bensin.
Fartyg – enorm förbättring
Bussar – förbättring. Nya gasbussar är bättre än nya dieselbussar. Gamla gasbussar kan vara sämre än nya dieselbussar (men då jämför man äpplen och päron!)
Personbilar – avsevärd förbättring jämfört med dieseldrift. (relevant för taxi)
I fredags fick jag en information om böndernas initiativ till biogasanläggning i Vännäs. 47 000 ton gödsel tillsammans med energigräs ska bli biogas istället för att förångas i metangas. Det är en möjlighet för miljön och möjlighet för jordbrukarna att få en bättre ekonomi. Resterna som blir av rötningsprocessen blir biogödsel och får då ett ännu bättre näringsinnehåll.
I Vindeln finns redan ett projekt där de tar reda gödsel och gör biogas som värmer upp jordbruksanläggningnen. Vi kanske kommer att se fler jordbruk som tittar på lokala biogasanläggningar när råvaran redan finns inom jordbruket och man blir självförsörjande på energi.
För att stimulera detta har vi socialdemokrater i skuggbudgeten ambitionen att öka biogasproduktionen inom lantbruket genom en metanreduceringsersättning på 20 öre per producerad kilowattimme. Socialdemokraterna vill satsa även på ett särskilt klimatinnovationsprogram för att minska utsläpp av växthusgaser. Exempel på detta är biogasanläggning där medel ska kunna sökas inom programmet för att delfinansiera byggandet. Socialdemokraterna vill också införa en miljöbilsbonus för de som köper en bil med lägre utsläpp där nästan samtliga gasbilar gynnas av förslaget.
Hans Lindberg (s)